Boeren die de mogelijkheid krijgen om hun gewassen zelf te verwerken tot halffabrikaten of eindproducten, dat is het doel van het project ‘Veggielab’. Samen met verschillende partijen uit de gehele keten wordt gewerkt aan deze innovatie, waarvoor men een POP3-subsidie in ontvangen.

Natuurinclusief

Diverse (jonge) agrariërs willen graag hun bedrijf transformeren van een gangbaar agro-bedrijf naar natuurinclusief. Dit betekent voor veel agrariërs dat zij een forse investering moeten doen, die zich moet terugverdienen. Met het project ‘Veggielab’ willen twee Friese agrariërs laten zien dat het mogelijk is om toegevoegde waarde aan de gewassen te geven.

Niet alleen door natuurinclusief te boeren, maar ook door de gewassen reeds op de boerderij te verwerken tot halffabricaat voor de voedselverwerkende industrie of tot eindproduct voor horeca en retail. In dit project werken verschillende soorten partijen samen; van de boer tot de afnemers van de producten. Het is daarmee een ketenproject van grond tot mond.

POP3-subsidie

Voor het drie jaar durende project ‘Veggielab’ heeft het consortium van partijen (agrariërs, kennisinstelling, afnemers, belangenbehartigers) een POP3-subsidie ontvangen. Hiermee kan een fysieke proefopstelling worden gerealiseerd, waardoor de boer de gewassen reeds kan voorbewerken tot een consumeerbaar product.

Enablemi

Enablemi is één van de partijen uit het consortium van ‘Veggielab’. Het idee van het VeggieLab is ontstaan vanuit onze ervaring in de agrifood sector.  Samen met de opdrachtgever hebben we een consortium samengesteld van partijen, die elk voor eigen rekening en risico wilden meedoen. Om de kosten te dempen en om de samenwerking een structureel karakter te geven, hebben we een projectplan opgesteld. Dit plan heeft ook als basis gediend voor de aanvraag. Sinds het moment van beschikking spelen wij een rol in de projectadministratie- en organisatie. Zo zorgen we ervoor dat het project blijft aansluiten bij de subsidievoorwaarden en onderhouden we contact met de subsidiënt. Verder voeren we de regie over de projectmeetings, waarin de partijen elkaar informeren over de voortgang en de activiteiten.

Heb je vragen over de mogelijkheden van de POP3-subsidie? Erik Matien helpt je hier graag mee.