Skip to content

Doel: een kortere keten tussen boerderij en bord

Sneller is gezonder

Op agrarisch bedrijf Botma Plaets in Engwierum denken Folkert Botma en Leon Steeghs na over manieren om de keten tussen boerderij en maaltijd te verkorten. Bij het transporteren van agrarische producten van verwerkingslocatie naar verwerkingslocatie naar opslaglocatie gaat immers kostbare energie verloren. En met afnemende versheid neemt ook de voedingswaarde af.

Alles onder eigen dak doen

Hoe verwerken we zoveel mogelijk van het ruwe product onder eigen dak tot een eindproduct dat rechtstreeks naar de afnemer kan? Botma Plaets ging zelf groente en aardappels verwerken, en drie bedrijven namen hun producten af. Een grote zorginstelling, een groot bedrijf met een bedrijfskantine, en een leverancier en verwerker van groente en fruit.

Verser en milieuvriendelijker

Door het radicaal verkorten van de transportketen zorgt het project voor milieuwinst. De boer verliest minder geld en de eindgebruiker krijgt een supervers product op zijn bord.

Dit deed Enablemi

We hielpen de initiatiefnemers met het vinden van ketenpartners én van subsidiekansen. Omdat het project van Botma Plaets gaat om het verwerken van landbouwproducten, kwam onze kennis en expertise van overheidssubsidies uitstekend van pas. We hebben de begroting kunnen optimaliseren, wat leidde tot een mooie subsidie voor het consortium. Tijdens het project hebben we gezorgd dat steeds aan alle voorwaarden werd voldaan.

Kennis verspreiden

Als je impact kunt maken moet je dat doen. De samenwerkende partijen willen meer dan alleen de keten verkorten. Hun doel is ook onderzoek en validatie van methoden van opslag, schillen, snijden, koken, verpakken, koelen en regenereren, waarmee je de hoogste voedingswaarde, voedselveiligheid en consumenttevredenheid kunt behalen. Die kennis willen ze zoveel mogelijk delen met andere ondernemers in de regio en daarbuiten.

Folkert Botma - Enablemi

Farm to Fork project - In dit project zetten wij ons in om de productieketen van agrarische producten tot gezonde maaltijden te verkorten en waarde toe te voegen. In Enablemi hebben wij wederom de juiste partner gevonden. Op een vindingrijke en creatieve wijze heeft Enablemi ons weten te koppelen aan de juiste subsidie en zijn wij nu in staat onze ambities te verwezenlijken met behulp van de subsidieregeling versnellingsagenda regio Noardeast-Fryslan.

Folkert Botma, Medeoprichter Botmas

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win impact van Botmas

Milieuwinst door een kortere keten aan de ene kant, meer inkomen voor de agrariër aan de andere: dat zijn twee belangrijke resultaten.

Meer verbinding van de agrariër met het eindproduct, en grotere waardering ervan bij de eindafnemer ook.

En de bewoners van de zorginstelling, de medewerkers in de kantine en de klanten van de Groente- en Fruitzaak krijgen landverse producten met hoge voedingswaarde.

Lokaal geproduceerd voedsel wordt nog begerenswaardiger. Kortom: een voorbeeldig project!