Skip to content

Doel: subsidie voor innovatief onderzoek naar reguleren blindvermogen

Spanning op het elektriciteitsnet reguleren

Blindvermogen is energie die niet direct wordt gebruikt, maar heen en weer beweegt in het elektriciteitsnet. Het blindvermogen wordt gebruikt om de spanning op het net te reguleren. Te veel blindvermogen zorgt voor verlies aan efficiëntie in het elektriciteitsnetwerk, en kan leiden tot overbelasting. Aan de andere kant zorgt te weinig blindvermogen, of te weinig capaciteit om blindvermogen te genereren, tot onstabiele spanning op het net.

Voorspellen wat nodig is

Momenteel wordt door partijen als Enexis blindvermogen bijgeschakeld vanuit een centraal punt. Dat heeft als nadeel dat er transport- en distributiecapaciteit wordt gebruikt die niet benut kan worden voor actieve energiestromen. Bovendien is vooraf onduidelijk hoeveel extra capaciteit op welk moment nodig is, wat invloed heeft op de stabiliteit van het netwerk.

Besparen door te anticiperen

REACT-D, een initatief van Enexis, wil komen tot een methodologie en strategie die de beheerders (Transmission System Operator en Distribution System Operator) helpt om te voorspellen hoeveel blindvermogen op een bepaald moment op een bepaalde plek in het net nodig is, om daarop te kunnen anticiperen en lokale duurzame bronnen in te kunnen schakelen. Betere regulatie zorgt voor grotere stabiliteit en leveringszekerheid.

Dit deed Enablemi

Op verzoek van Enexis onderzochten wij welke subsidiekansen er lagen. De PPS Toeslag zou de beste kans bieden.

Omdat dit een tenderregeling is, organiseerden we een buy-in. TenneT en de Technische Universiteit Eindhoven sloten zich aan.

We schreven vervolgens samen met de ketenpartners een aanvraag die de eerste plek scoorde bij de tender.

Han Slootweg - Enablemi

Al jarenlang werk ik intensief samen met Enablemi. Gezamenlijk definiëren wij projecten, zoeken wij partners, stellen wij aanvragen voor subsidies op, sluiten wij samenwerkingsovereenkomsten en managen wij de uitvoering inclusief de financiële verslaglegging. Ik ben zeer tevreden met de professionele, resultaatgerichte en pragmatische aanpak van Enablemi. Hun insteek past bij mij en past bij Enexis! Met een diversiteit aan partners hebben wij resultaten bereikt met blijvende impact. En daar blijven wij ook in de toekomst voor gaan!

Han Slootweg, Directeur Asset Management Enexis

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win impact van React-D

Enexis (de grootste DSO van Nederland) en TenneT (een cruciale speler in TSO in Nederland en Duitsland) intensiveren hun samenwerking dankzij dit project.

Hun inkoopkosten nemen af, als de blindstroombehoefte beter voorspeld kan worden.

De TUe kon dankzij de toegekende subsidie een volledig betaalde promotieonderzoeker aanstellen.

Klanten krijgen een stabieler netwerk.

En door vermindering van energieverliezen tijdens het transport, én het inschakelen van lokale duurzame bronnen, wordt energiebesparing gerealiseerd die goed is voor het milieu.