Skip to content

Doel: subsidie voor innovatief onderzoek naar reguleren blindvermogen

Spanning op het elektriciteitsnet reguleren

Blindvermogen is energie die niet direct wordt gebruikt, maar heen en weer beweegt in het elektriciteitsnet. Het blindvermogen wordt gebruikt om de spanning op het net te reguleren. Te veel blindvermogen zorgt voor verlies aan efficiëntie in het elektriciteitsnetwerk, en kan leiden tot overbelasting. Aan de andere kant zorgt te weinig blindvermogen of te weinig capaciteit om blindvermogen te genereren, tot instabiele spanning op het net.

Voorspellen wat nodig is

Momenteel wordt blindvermogen bijgeschakeld vanuit een centraal punt, door partijen als Enexis. Dat heeft als nadeel dat er dan transport- en distributiecapaciteit wordt gebruikt die dan niet beschikbaar is voor actieve energiestromen. Bovendien is vooraf onduidelijk hoeveel extra capaciteit op welk moment nodig is. En dat heeft invloed op de stabiliteit en leveringszekerheid van het netwerk.

Besparen door te anticiperen

REACT-D is een initiatief van Enexis. Het idee hierachter is om te komen tot een methodologie en strategie voor beheerders (de Transmission System Operator en de Distribution System Operator). Deze methodologie en strategie moet de beheerders helpen om te voorspellen hoeveel blindvermogen op een bepaald moment op een bepaalde plek in het net nodig is, zodat ze daarop kunnen anticiperen en ze lokale duurzame bronnen in kunnen schakelen.

Dit deed Enablemi

Op verzoek van Enexis onderzochten wij eerst de subsidiekansen voor dit project. Onze conclusie: de PPS-toeslag is de best passende optie.

Omdat dit een tenderregeling is, organiseerden we vervolgens een buy-in. TenneT en de Technische Universiteit Eindhoven sloten zich aan bij het project.

Ten slotte schreven we samen met de ketenpartners een aanvraag, die de eerste plek scoorde bij de tender.

Han Slootweg - Enablemi

Al jarenlang werk ik intensief samen met Enablemi. Gezamenlijk definiëren wij projecten, zoeken wij partners, stellen wij aanvragen voor subsidies op, sluiten wij samenwerkingsovereenkomsten en managen wij de uitvoering inclusief de financiële verslaglegging. Ik ben zeer tevreden met de professionele, resultaatgerichte en pragmatische aanpak van Enablemi. Hun insteek past bij mij en past bij Enexis! Met een diversiteit aan partners hebben wij resultaten bereikt met blijvende impact. En daar blijven wij ook in de toekomst voor gaan!

Han Slootweg, Directeur Asset Management Enexis

Het REACT-D-project draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

De win-win impact van REACT-D

Dit project biedt voordelen voor Enexis, TenneT, TU/e, klanten én de planeet.

Enexis (de grootste DSO van Nederland) en TenneT (een cruciale speler in TSO in Nederland en Duitsland) intensiveren hun samenwerking dankzij dit project. En als de blindstroombehoefte beter kan worden voorspeld, nemen hun inkoopkosten af. Daarnaast kon de TU/e dankzij de toegekende subsidie een volledig betaalde promotieonderzoeker aanstellen.

Voor klanten is de winst duidelijk – het energienetwerk wordt stabieler. Misschien wel het belangrijkste: dit project zorgt voor energiebesparing, door vermindering van energieverliezen tijdens het transport en het inschakelen van lokale duurzame bronnen. En dat is goed nieuws voor de planeet.

Meer weten over dit soort projecten? Vraag Jeroen om advies!