Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  Niet bepaald

 • Resterend budget

  Onbepaald

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  1 februari 2017

 • Aanvragen mogelijk t/m

  31 oktober 2027

 • Subsidiepercentage

  Varieert

 • Gericht op het stimuleren van publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek en innovatie.
 • Ondersteunt uiteenlopende projecten, van technische tot sociale innovaties.
 • Beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • De financiering is afhankelijk van de aard en omvang van het project.

Doel: Stimuleren van publiek-private samenwerking

Het hoofddoel van de PPS Toeslagen Subsidie is het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers.

Voor: innovatieve samenwerkingsprojecten

De PPS Toeslagen Subsidie is beschikbaar voor uiteenlopende projecten waarbij publieke en private organisaties samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit kan variëren van technische innovaties tot sociale innovaties.

Verstrekt via het RVO

Indienen is mogelijk via het RVO. Voor sommige calls is het wenselijk om het traject met de betreffende TKI te doorlopen of nauw samen te werken. Zeker weten dat je alle vereiste documentatie hebt, en binnen de deadline uitstekend scoort? Vraag de experts van Enablemi.

Afhankelijk van aard en omvang van het project

De financiering van de PPS Toeslagen Subsidie hangt af van de aard en omvang van het project. De hoogte van de programmatoeslag bedraagt 30% van de som van de private bijdragen voor de samenwerkingsprojecten van het TKI-programma en 80% van de private bijdragen aan TKI-relevante onderzoeksopdrachten. De hoogte van de projecttoeslag bedraagt 30% van de som van de private bijdragen die in totaal voor het desbetreffende samenwerkingsproject aan onderzoeksinstellingen verschuldigd zullen worden. Het exacte subsidiebedrag en percentage worden bepaald op basis van de projectbehoeften, -activiteiten en de beschikbare fondsen.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Er zijn maar liefst 13 verschillende TKI’s waar de PPS-toeslag betrekking op kan hebben. Kijk samen met Enablemi welke het meest geschikt is voor jouw project!

Advies krijgen? Neem contact op met Hidde