Skip to content

Doel: een dienstverlener die voor meer impact zorgt

Liever upcycling dan recycling

Recycling van grondstoffen is goed, maar upcycling is beter. Wanneer dat ook nog eens lokaal gebeurt, is het een schoolvoorbeeld van circulaire economie. Met als winst: minder verspilling van energie en verantwoord hergebruik van waardevolle grondstoffen. Aan dat doel wilden wij met onze expertise graag bijdragen. We hebben namelijk verstand van dit soort samenwerkingsprojecten.

Upcycling is beter dan recycling

Bij upcycling worden reststromen (lokaal) bewerkt tot volwaardige nieuwe producten. Je bespaart op de energie die bij recycling nodig zou zijn voor het verschroten van de reststromen. En je voorkomt het over grote afstanden transporteren van de vrijgekomen grondstoffen.

Upcycling met impact

CYCLE-UP neemt als dienstverlener alle tijdrovende randzaken uit handen van innovatieve ondernemers. Door als spin in het web lokale ketenpartners met elkaar te verbinden, realiseert CYCLE-UP upcycling met impact.

Dit deed Enablemi

CYCLE-UP benaderde Enablemi met de vraag om te helpen met het vinden en aanvragen van subsidie voor het creëren van upcycling-ketens. Enablemi hielp om eerst de businesscase aan te scherpen, en adviseerde over samenwerking met ketenpartners uit het publieke en private domein. Na het project, inhoudelijke scoping te hebben gegeven, hebben we een EFRO Valorisatie aangevraagd. Met succes! Na scoren en tijdens de uitvoering van het project zorgde Enablemi voor de subsidieadministratie.

Bijzonder consortium

Kan een muis dansen met een olifant? In het consortium dat met onze hulp werd gesmeed wel (en ze wonnen de danswedstrijd). Want in het consortium rondom CYCLE-UP werken kleine MKB’ers samen met grote gevestigde bedrijven

Jeroen Dijkstra - Enablemi

Enablemi voelt als een vriend die altijd klaarstaat om je te helpen met subsidievragen. Ze werken met passie en precisie, en de resultaten zijn elke keer weer indrukwekkend. Het is echt fijn om met zo'n betrouwbaar en effectief team samen te werken.

Jeroen Dijkstra, Oprichter Cycle-up

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win impact van Cycle-Up

De circulaire dienstverlening van het consortium rond CYCLE-UP zorgt voor een win-win. Alle partijen hebben profijt én het project heeft duurzame impact. De partners krijgen:

  • Opleiding en ondersteuning bij het scheiden van bruikbare reststromen
  • Inzicht in water- en energiebesparingen en CO2-reductie met een Impact Report
  • Volledige logistieke ontzorging
  • Een grondstoffenmarktplaats om reststromen te kunnen aanbieden

Zo wordt innovatie gestimuleerd, kosten verlaagd en drempels voor upcycling weggenomen. Dit bespaart kosten en maakt de circulair ontwikkelde producten aantrekkelijk om aan te schaffen.

De gemeente Leeuwarden heeft met de Provincie Fryslân de ambitie om in 2025 tot de meest circulaire regio’s van Europa te behoren. Met CYCLE-UP wordt die transitie versneld en daar heeft niet alleen Fryslân baat bij, maar de gehele planeet.