Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  350.000 (klein project) 800.000 (middelgroot project)

 • Resterend budget

  2.500.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  1 juli 2023 (klein) 9 oktober 2023 (middelgroot)

 • Aanvragen mogelijk t/m

  28 sept 2023 (klein) 29 februari 2024 (middelgroot)

 • Subsidiepercentage

  25% - 45%

 • EFRO Valorisatie SNN Ondersteunt innovatieve projecten in Noord-Nederland.
 • De subsidie bevordert de ontwikkeling en implementatie van kennis en innovatie.
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beheert de subsidie.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend via de SNN-website.
 • De subsidie betreft een tenderregeling en alleen de beste projecten ontvangen financiering.
 • De financiering is afhankelijk van de projectgrootte, de projectpartners en de in aanmerking komende kosten.

Doel: Stimuleren innovatie en kennisontwikkeling

Het doel van de EFRO Valorisatie SNN-subsidie is het stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van kennis en innovatie binnen bedrijven en instellingen in Noord-Nederland. De subsidie is gericht op het bevorderen van economische groei en het creëren van duurzame banen.

Voor: o.a. technologie, digitalisering en duurzaamheid

De EFRO Valorisatie SNN-subsidie is bedoeld voor projecten die innovatie en kennisontwikkeling bevorderen. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van technologie, digitalisering, duurzame energie of andere innovatieve sectoren. Samenwerking met bedrijven en ecosystemen in Noord-Nederland is belangrijk.

Verstrekt door SNN

Aanvragen voor de EFRO Valorisatie SNN-subsidie kunnen worden ingediend via de officiële website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Indiening gebeurt in twee stappen; een vooraanmelding waarop je feedback krijgt, en daarna de daadwerkelijke aanvraag. Enablemi begeleidt je bij iedere stap én de succesvolle uitrol van je project.

Financiering per project vastgesteld

De financiering van de EFRO Valorisatie SNN is afhankelijk van de omvang van het project en de in aanmerking komende kosten. De subsidie kan tot 45% van de in aanmerking komende projectkosten dekken.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Alleen de beste projecten krijgen subsidie in deze gewilde regeling. Vergroot je kansen en laat Enablemi meedenken in je projectopzet!

Advies krijgen? Neem contact op met Dyon