Skip to content

Doel: subsidie voor onderzoek naar slimme aansturing van energiedistributie met AI

Een belangrijke stap in de energietransitie

Aan de Technische Universiteit Eindhoven worden goede ideeën geboren. Om zo’n idee echt in de wereld te kunnen zetten, met hulp van subsidie, benaderde professor Intelligent Energy Systems van de Faculteit Elektrotechniek, dr. Koen Kok, Enablemi. Energie is immers een van de domeinen waarop wij het afgelopen decennium flinke spierballen hebben ontwikkeld.

Slim schakelen op basis van energieaanbod

Slim kunnen opschakelen en afschakelen op basis van het energieaanbod, binnen de beperkingen van de verschillende energienetwerken, is een belangrijke voorwaarde voor de energietransitie. Daarvoor kan MegaMind zorgen.

Megamind laat lokale elektriciteitssystemen aan de rand van het energienet op een hoger niveau samenwerken, en zorgt dat met hulp van kunstmatige intelligentie energiestromen automatisch en dynamisch worden beheerd.

Dat is bijzonder innovatief en vraagt een paradigmashift in bedrijfsvoering: daarom is wetenschappelijk onderzoek nodig.

Dit deed Enablemi

Om flink meters te kunnen maken, zou een forse onderzoekssubsidie nodig zijn. Enablemi adviseerde het NWO Perspectief programma. Met de eisen van deze zware tenderregeling in de hand, bogen we ons samen nog eens over de opzet van het project. Ketenpartners waren nodig, en de business case moesten we verder aanscherpen. Enablemi zag kansen om de maatschappelijke impact van het project te vergroten door de juridische faculteit van de Tilburg University erbij te betrekken. Die zou zich kunnen buigen over de ethische aspecten, en het project toetsen aan de wettelijke kaders.

MegaMind scoorde en won

De beoordelingscommissie van de NWO was razend enthousiast over het MegaMind-project. De samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg University gooide daarbij hoge ogen.

Naast de academische samenwerking hebben we tegelijkertijd ook een sterk consortium georganiseerd, met als partijen:

  • Transdev
  • IBM
  • Enexis
  • Alliander
  • PwC
  • EQUANS
  • Smart State Technology
  • Tennet.

Dankzij deze betrokken partners kunnen de onderzoeksresultaten snel toegepast worden in de markt. De NWO Perspectief subsidie werd toegekend.

Complexe solide samenwerking

Het smeden van een consortium is een kwestie van loven en bieden; je moet beoogde partners laten zien wat het project oplevert binnen hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

In een project als MegaMind, waar onderzoeksinstellingen en commerciële partners samen optrekken, heb je met verschillende belangen te maken:

  • Onderzoekers gaan tot op de bodem in hun zorgvuldigheid, en zien de waarde van ‘kennis om de kennis’.
  • Commerciële partijen willen ondertussen de vaart erin houden en rendement zien in de vorm van praktische techniek of kennis die ze in hun bedrijf kunnen toepassen.

Alle partijen samenbrengen rondom een gedeeld belang, en ze tegelijkertijd hun in eigen belang tegemoetkomen? Laat dat maar aan de smeedkunst van Enablemi over.

Koen Kok - Enablemi

MegaMind is een onderzoeksprogramma op het snijvlak tussen het Elektriciteitssysteen, AI en de wetgeving. Vijf kennisinstituten en negen bedrijven werken samen, terwijl de financiering van onderzoeksfinancier NWO en de bedrijven komt. Enablemi heeft een sleutelrol gespeeld bij de opzet van het programma en helpt nu met het management. Met name bij het verbinden van de bedrijven aan het initiatief en de planvorming speelden ze een sleutelrol bij het verkrijgen van de financiering. De betrokkenen vanuit Enablemi bewaakten het proces, waardoor ik als programmamanager me op de inhoud kon richten. Met een prima resultaat. Nu het programma onderweg is, ondersteunen ze me met het administratieve deel van het programma. Ze zijn belangrijk in het contact met NWO als financier van het programma.

Koen Kok, Hoogleraar TU/e

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win impact van MegaMind

Door de samenwerking tussen de TUe en Tilburg University zit het project niet alleen technisch goed in elkaar, maar is het ook juridisch goed doortimmerd.

De ontstane relatie levert de TUe allerlei aanknopingspunten voor nieuwe gezamenlijke projecten in de toekomst.

De commerciële partners hebben dankzij hun betrokkenheid de kans om te profiteren van de nieuwste techniek en kennis, in een juridisch kader dat zonder problemen de toets van de Tweede Kamer doorstaat.

Het gebruik van duurzame energiebronnen als zon en wind wordt met MegaMind een stuk makkelijker. En dat is een belangrijke stap naar een duurzame toekomst.