Skip to content

Doel: subsidie voor onderzoek naar slimme aansturing van energiedistributie met AI

Een belangrijke stap in de energietransitie

Aan de Technische Universiteit Eindhoven worden goede ideeën geboren. Om zo’n idee echt in de wereld te kunnen zetten, is subsidie een goede motor. Daarom werd Enablemi benaderd door prof. dr. Koen Kok, professor Intelligent Energy Systems aan de Faculteit Elektrotechniek. Energie is immers een van de domeinen waarop wij het afgelopen decennium flinke spierballen hebben ontwikkeld.

Slim schakelen op basis van energieaanbod

Een belangrijke voorwaarde voor de energietransitie: slim kunnen opschakelen en afschakelen op basis van het energieaanbod, binnen de beperkingen van de verschillende energienetwerken. Daarvoor kan MegaMind zorgen.

MegaMind laat lokale elektriciteitssystemen aan de rand van het energienet op een hoger niveau samenwerken, en zorgt dat met hulp van kunstmatige intelligentie energiestromen automatisch en dynamisch worden beheerd.

Dat is bijzonder innovatief en vraagt een paradigmashift in bedrijfsvoering. En daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.

Dit deed Enablemi

Om flink meters te kunnen maken, zou een forse onderzoekssubsidie nodig zijn. Daarom adviseerden we het NWO Perspectief-programma. Met de eisen van deze zware tenderregeling in de hand, keken we samen nog eens kritisch naar de opzet van het project. Er waren ketenpartners nodig en we moesten de businesscase verder aanscherpen.

Enablemi zag kansen om de maatschappelijke impact van het project te vergroten door de juridische faculteit van Tilburg University erbij te betrekken. Die zou zich kunnen buigen over de ethische aspecten en het project kunnen toetsen aan de wettelijke kaders.

MegaMind scoorde en won

De beoordelingscommissie van de NWO was razend enthousiast over het MegaMind-project. De samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg University gooide hoge ogen en de NWO Perspectief-subsidie werd toegekend.

Naast de academische samenwerking hebben we tegelijkertijd een sterk consortium georganiseerd, met als partijen:

  • Transdev
  • IBM
  • Enexis
  • Alliander
  • PwC
  • EQUANS
  • Smart State Technology
  • Tennet

Dankzij deze betrokken partners kunnen de onderzoeksresultaten snel worden toegepast in de markt.

Complexe solide samenwerking

Het smeden van een consortium is een kwestie van loven en bieden: je moet beoogde partners laten zien wat het project oplevert binnen hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

In een project als MegaMind, waar onderzoeksinstellingen en commerciële partners samen optrekken, heb je met verschillende belangen te maken:

  • Onderzoekers gaan tot op de bodem in hun zorgvuldigheid, en zien de waarde van ‘kennis om de kennis’.
  • Commerciële partijen willen ondertussen de vaart erin houden en rendement zien in de vorm van praktische techniek of kennis die ze in hun bedrijf kunnen toepassen.

Alle partijen samenbrengen rondom een gedeeld belang, en ze tegelijkertijd hun in eigen belang tegemoetkomen? Laat dat maar aan Enablemi over.

Koen Kok - Enablemi

MegaMind is een onderzoeksprogramma op het snijvlak tussen het Elektriciteitssysteen, AI en de wetgeving. Vijf kennisinstituten en negen bedrijven werken samen, terwijl de financiering van onderzoeksfinancier NWO en de bedrijven komt. Enablemi heeft een sleutelrol gespeeld bij de opzet van het programma en helpt nu met het management. Met name bij het verbinden van de bedrijven aan het initiatief en de planvorming speelden ze een sleutelrol bij het verkrijgen van de financiering. De betrokkenen vanuit Enablemi bewaakten het proces, waardoor ik als programmamanager me op de inhoud kon richten. Met een prima resultaat. Nu het programma onderweg is, ondersteunen ze me met het administratieve deel van het programma. Ze zijn belangrijk in het contact met NWO als financier van het programma.

Koen Kok, Hoogleraar TU/e

Het MegaMind-project draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

De win-win impact van MegaMind

Door de samenwerking tussen de TU/e en Tilburg University zit het project niet alleen technisch goed in elkaar, maar is het ook juridisch goed doortimmerd. De ontstane relatie levert de TU/e allerlei aanknopingspunten voor nieuwe gezamenlijke projecten in de toekomst.

De commerciële partners hebben dankzij hun betrokkenheid de kans om te profiteren van de nieuwste techniek en kennis, in een juridisch kader dat zonder problemen de toets van de Tweede Kamer doorstaat.

Het gebruik van duurzame energiebronnen als zon en wind wordt met MegaMind een stuk makkelijker. En dat is een belangrijke stap naar een duurzame toekomst.

Meer weten over energieprojecten? Vraag advies aan Erik!