Skip to content

Doel: duurzaam alternatief voor kunstmest

Minder kunstmest is minder CO₂

De akkerbouw, tuinbouw en veehouderij hebben afspraken gemaakt over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Kunstmest is bij die uitstoot een belangrijke factor, want zowel bij de productie als bij de toepassing ervan komt veel CO₂ vrij. Bij de toepassing van kunstmest spoelt bovendien veel stikstof uit naar omringende (natuur)gebieden. Daarom wordt er gezocht naar een alternatief, en het idee van VitalFluid is daarbij veelbelovend.

Water krijgt superkrachten

De ontwikkelaars achter VitalFluid denken dat ze met de innovatieve technologie Plasma Activated Water (in de volksmond ‘bliksemwater’) het antwoord hebben gevonden op deze problemen.

Dat zit zo: als je water met hoogspanning bewerkt, krijgt het eigenschappen die groei bevorderen. Zo kan dit water dienen als vervanger voor kunstmest. Water is bovendien heel nauwkeurig te doseren, waardoor de mest niet uitspoelt. En als derde zorgt de toepassing van plasma-geactiveerd water dat de boer minder pesticiden hoeft te gebruiken.

Op zoek naar een proeftuin

De TU/e en haar spin-out VitalFluid zochten naar ketenpartners om de techniek op te kunnen schalen, en die techniek binnen een praktijkomgeving te kunnen demonstreren en valideren.

Dit deed Enablemi

Wij zochten de juiste ketenpartijen, waaronder tuinbouwers die een demo-opstelling wilden proberen, en hebben ze bijeengebracht voor een vruchtbare samenwerking.

Daarna legden we de ambities vast in een projectplan, en schreven we namens het consortium een aanvraag voor POP3-subsidie.

De beschikking viel goed uit, en vanaf dat moment hebben wij het project gemanaged en gezorgd voor de projectadministratie. We sturen op voortgang, organiseren de meetings, en handelen onder andere de voortgangsrapportages af.

Drie controlerende instanties

Tuinbouw ligt onder een vergrootglas. Er waren in dit dossier maar liefst drie instanties die controleerden: de RVO, de NVWA en Stimulus.

Dit, gecombineerd met Europese regelgeving, maakte de projectadministratie complex. Gelukkig konden wij de opdrachtgever dat stuk verantwoording uit handen nemen. We hebben dit project kunnen helpen met onze kennis en ervaring, en onze manier van werken. Hierdoor is het project succesvol afgerond en is de volledige subsidie uitgekeerd.

Paul Leenders - Enablemi

De aanvangsfase van het POP3-project verliep moeizaam: het duurde lang voordat de subsidie werd beschikt, waardoor alle projectpartners hun focus intussen hadden verlegd. Gelukkig is door gezamenlijke inspanning het project weer helemaal op de rails gekomen. We hebben de projectdoelstellingen behaald, mede dankzij de inzet van Enablemi als projectleider. Het vergde van alle partijen veel doorzettingsvermogen om ook de administratieve aspecten van het project af te ronden, maar we zijn verheugd dat dit uiteindelijk ook is gelukt.

Paul Leenders, Oprichter VitalFluid

Het project van VitalFluid draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

De win-win-impact van VitalFluid

Het gebruik van Plasma Activated Water levert op meerdere vlakken winst op. Allereerst voor de tuinbouwers. Voor hen gaan de kosten voor pesticiden en kunstmest significant omlaag. Maar ook voor de ketenpartijen: zij bouwden een zinvolle samenwerking op buiten hun eigen sector.

Ten slotte is de potentiële milieuwinst van Plasma Activated Water enorm. Dit project zorgt voor een sterke reductie in CO₂-uitstoot. Er wordt bespaard op de emissie van de kunstmestproductie en het vermindert de stikstofdruk op natuurgebieden.

 

Meer weten over dit soort projecten? Vraag advies aan Jeroen!