Skip to content

Doel: duurzaam alternatief voor kunstmest

Minder kunstmest is minder CO₂

De sectoren akkerbouw, tuinbouw en veehouderij hebben afspraken gemaakt over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Kunstmest is bij die uitstoot een belangrijke factor, want zowel bij de productie als bij de toepassing ervan komt veel CO₂ vrij. Bij de toepassing van kunstmest spoelt bovendien veel stikstof uit naar omringende (natuur)gebieden. Er wordt gezocht naar een alternatief, en VitalFluid is daarbij veelbelovend.

Water krijgt superkrachten

De ontwikkelaars achter VitalFluid denken met de innovatieve technologie Plasma Activated Water (in de volksmond ‘bliksemwater’) het antwoord op die vragen gevonden te hebben. Door water met hoogspanning te bewerken, krijgt het namelijk eigenschappen die groei bevorderen. Het water kan als vervanger voor kunstmest dienen. Water is bovendien heel nauwkeurig te doseren, waardoor de mest niet uitspoelt. En als derde zorgt de toepassing van plasma-geactiveerd water dat er minder pesticiden hoeven te worden gebruikt.

Op zoek naar een proeftuin

De TU Eindhoven en haar spin-out VitalFluid zochten naar ketenpartners om de techniek op te kunnen schalen, en die binnen een praktijkomgeving te kunnen demonstreren en valideren.

Dit deed Enablemi

Wij zochten de juiste ketenpartijen, waaronder tuinbouwers die een demo-opstelling wilden proberen, en hebben ze tot een vruchtbare samenwerking gebracht.

We legden de ambities vast in een projectplan, en schreven namens het consortium een aanvraag voor POP3-subsidie.

De beschikking viel goed uit, en wij hebben vanaf dat moment het project gemanaged en gezorgd voor de projectadministratie.

We sturen op voortgang, organiseren de meetings, en handelen o.a. de voortgangsrapportages af.

Drie controlerende instanties

Tuinbouw ligt onder een vergrootglas. Er waren in dit dossier maar liefst drie instanties die controleerden: RVO, de NVWA, en Stimulus.

Dit, gecombineerd met Europese regelgeving, maakte de projectadministratie complex. Wij konden de opdrachtgever dat stuk verantwoording uit handen nemen.

Door onze kennis en ervaring, en onze manier van werken, is het project succesvol afgerond.

Paul Leenders - Enablemi

De aanvangsfase van het POP3-project verliep moeizaam: het duurde lang voordat de subsidie werd beschikt, waardoor alle projectpartners hun focus intussen hadden verlegd. Gelukkig is door gezamenlijke inspanning het project weer helemaal op de rails gekomen. We hebben de projectdoelstellingen behaald, mede dankzij de inzet van Enablemi als projectleider. Het vergde van alle partijen veel doorzettingsvermogen om ook de administratieve aspecten van het project af te ronden, maar we zijn verheugd dat dit uiteindelijk ook is gelukt.

Paul Leenders, Oprichter VitalFluid

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win impact van VitalFluid

Het gebruik van Plasma Activated Water levert op meerdere vlakken winst op.

Allereerst voor de tuinbouwers. De kosten voor pesticiden en kunstmest gaan significant omlaag.

Ten tweede voor de ketenpartijen die een zinvolle samenwerking opbouwden buiten hun eigen sector.

Als derde is de potentiële milieuwinst van Plasma Activated Water enorm. Het levert een sterke reductie in CO₂-uitstoot, omdat bespaard wordt op de emissie van de kunstmestproductie, en gaat vergezeld van een grote afname van stikstofdruk op natuurgebieden.