Skip to content

Doel: Hybride warmtepompen slim en collectief aansturen met een open standaard om netcongestie op laagspanningsniveau te vermijden

Hybride warmtepompen slim aansturen

De energietransitie wordt gehinderd door de capaciteitsbeperkingen van het elektriciteitsnet. Met de toename van elektrische auto’s, airco’s en (hybride) warmtepompen dreigt ook het net in de woonwijken op termijn voor vertraging te zorgen. Tijd voor een generatie warmtepompen die via een open standaard kan communiceren. Hierdoor kunnen individuele eigenaren collectief worden aangestuurd. Recente marktontwikkelingen en wetgeving maken dat hierdoor een wijk of straat flexibiliteit kan aanbieden en daarvoor geld kan vragen. Een consortium van bedrijven (o.a. Intergas, Inversable en Enexis) zette zijn tanden erin.

Blije straat

Door de mogelijkheid hybride warmtepompen slim te sturen, kunnen bewoners geld verdienen. Als het even dreigt mis te gaan op het elektriciteitsnet, roept de netbeheerder congestie af. De bewoners kunnen dan als collectief (of met de hulp van een energiebedrijf) ruimte aanbieden. Dit is mogelijk doordat men toestaat de vermogens van de hybride warmtepompen af te regelen. En dat kan doordat de pompen centraal aangestuurd kunnen worden. Daarmee doet zij niet alleen de straat een plezier (het licht gaat niet uit), maar ook de netbeheerder (hoeft niet meteen te investeren in verzwaring; kost veel tijd) en zichzelf (het levert geld op op -wat men noemt- de congestiemarkt).

 

Visie en doorpakken

Enablemi had het idee voor dit project en regelde de buy-in van partijen. Als eerste Enexis, Intergas en Inversable. Zij zochten daarbij ook naar een partij die het project wilde ontwikkelen, de aanvraag willen schrijven en die tevens het projectmanagement wilden verzorgen.

Dit deed Enablemi

Wij zochten de juiste ketenpartijen. Dit mondde uit in TU/e, Samen Energie Neutraal, Enexis, Inversable, Voorstroom, Intergas. Op verzoek van het consortium zijn we zelf ook aan boord gestapt. We hebben de samenwerking juridisch vormgegeven.

Tevens hebben we een scorende MOOI-aanvraag opgesteld. In een sterk concurrerend programma, ontving het project veel lof. Niet alleen van RVO, maar ook van Netbeheer Nederland en de Nederlandse Verwarmingsindustrie.

Nu verzorgen we het projectmanagement en de projectadministratie. We sturen daarbij op voortgang, organiseren de meetings, en handelen o.a. de voortgangsrapportages af.

Hoort zegt het voort

Onbekend maakt onbemind. Om die reden wordt in het project veel aandacht besteed aan kennisverspreiding. RVO wil graag dat anderen van het project leren en de resultaten gebruiken. In dit project wordt daarom veel aandacht besteed aan doelgroepcommunicatie, hetgeen door Enablemi wordt opgepakt.

Verder valt op dat dit project niet alleen met bedrijven wordt opgepakt, maar ook met consumenten. Zij zijn de gebruikers van de warmtepompen. Door slim gebruik te maken van subsidies en vergoedingen, ervaren de deelnemers een forse prikkel om een hybride warmtepomp te kopen en mee te doen met het project. We praten over minimaal 100 deelnemers. Enablemi brengt de kennis in over het beslissingsproces dat een bewoner doorloopt.

Peter Jan Cool - Enablemi

Voor het DACS-HW project hebben wij gemerkt dat Enablemi inhoudelijke vakbekwaamheid heeft als het gaat om warmtetechniek en de energietransitie. Daarnaast weten ze in subsidieland hoe het werkt. Ze hebben ons veel werk uit handen genomen en een voor ons belangrijk project in de steigers gezet. Behalve de inhoudelijke en subsidiekennis heeft zij ook laten zien dat ze weet in welke markt wij ons begeven. Dit alles heeft geresulteerd in een hoge ranking en daarmee doorgang van het project. Enablemi is prettig om mee samen te werken en haar optreden was essentieel voor het tot stand komen van het project.

Peter Jan Cool, CTO-COO Intergas Verwarming B.V.

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win impact van het consortium (o.a. Enexis, Intergas, Inversable)

Het aggregeren van data en het slim aansturen van hybride warmtepompen levert op meerdere vlakken winst op.

Allereerst voor de bewoners. Zij kunnen geld verdienen zonder dat ze er op comfort op achteruit gaan.

Ten tweede voor de netbeheerder die investeringen in het laagspanningsnet kan uitstellen. Door beperkte arbeidskrachten is sprake van lange wachtrijen.

En als derde voor de energietransitie. De overheid zet zwaar in op hybride warmtepompen en elektrisch vervoer. Die transitie wordt alleen gesteund door de maatschappij als er ook thuis kan worden geladen en het net thuis betrouwbaar is.