Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  € 4.000.000,-

 • Resterend budget

  Totaalbudget € 61.050.000,-

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  19 maart 2024 9.00 (vooraanmelding) / 4 juni 2024 9.00 (definitieve aanvraag)

 • Aanvragen mogelijk t/m

  18 april 2024 17.00 (vooraanmelding) / 5 september 2024 17.00 (definitieve aanvraag)

 • Subsidiepercentage

  40% - 80%

 • De MOOI-subsidie is gericht op de ontwikkeling en stimulering van innovatieve projecten op het gebied van energie, energiebesparing en klimaat.
 • De subsidie is bedoeld voor innovatie in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteit.
 • Je kunt de regeling aanvragen als samenwerkingsverband van ten minste 3 organisaties, zoals bedrijven, kennisinstellingen en organisaties als woon- of energiecoöperaties.
 • Als je kans wilt maken op de MOOI-subsidie, moet je samenwerken aan de concrete ontwikkeling van complete, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.
 • Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gekeken naar onder andere de technische haalbaarheid, de bijdrage aan de energietransitie en de mogelijke impact op de klimaatdoelstellingen.

Doel: Energietransitie versnellen

De MOOI-subsidie wil de ontwikkeling van innovaties stimuleren die op tijd en flink bijdragen aan de klimaatdoelen van 2050. Het idee is dat in samenwerkingsverbanden verschillende specialisaties en perspectieven samenkomen. Daarom kom je alleen in aanmerking voor de MOOI-subsidie als samenwerkingsverband die uit ten minste 3 organisaties bestaat.

Voor: innovatie in energie, energiebesparing en klimaat

Projecten komen in aanmerking als ze werken aan een complete innovatieve oplossing die bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen of industrie. Daarnaast moet je toekomstige project zich richten op het gebruik van de oplossing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten.

Verstrekt door de RVO

Je dient je aanvraag voor de MOOI-subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De beoordeling van subsidieaanvragen is gebaseerd op criteria zoals technische haalbaarheid, kwaliteit van het project, kwaliteit van de samenwerking, bijdrage aan de energietransitie en potentiële impact.

Het is van belang dat je project zo hoog mogelijk scoort op de vastgestelde criteria. De MOOI is namelijk een tenderregeling: dat betekent dat je in competitie bent met alle andere aanvragers.

Variabel bedrag per jaar vastgesteld

Met de MOOI-regeling kun je tot € 4.000.000 subsidie krijgen. Het totale budget voor de MOOI-subsidie wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Hetzelfde geldt voor de missies: die kunnen per jaar verschillen. In 2024 richt de MOOI-subsidie zich op innovatie in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteit.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Om kans te maken, moet je een complementair consortium vormen met voldoende ontwikkelkracht en deelname van potentiële (eind)gebruikers.

We zetten graag ons netwerk voor je in. Dan bouwen we samen een mooi consortium en zorgen we voor een aanvraag die staat als een huis en die scoort op alle aspecten van deze tenderregeling!

Advies over de MOOI? Vraag het Jeroen!