Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  4.000.000

 • Resterend budget

  10.000.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  2e kwartaal 2024

 • Aanvragen mogelijk t/m

  31 maart 2024

 • Subsidiepercentage

  40% - 80%

 • MOOI-subsidie is gericht op de ontwikkeling en stimulering van innovatieve projecten op het gebied van energie, energiebesparing en klimaat.
 • De subsidie is bedoeld voor verschillende sectoren, waaronder de industrie, gebouwde omgeving en elektriciteit.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van (ten minste 3) bedrijven, kennisinstellingen en organisaties zoals woon- of energiecoöperaties.
 • Binnen de MOOI-subsidie werken partijen samen aan de concrete ontwikkeling van complete, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.
 • Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gekeken naar onder andere de technische haalbaarheid, de bijdrage aan de energietransitie en de mogelijke impact op de klimaatdoelstellingen.

Doel: Energietransitie versnellen

De MOOI-subsidie helpt bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden om nog meer te doen aan het versnellen van de energietransitie.

Voor: innovatie in energie, energiebesparing en klimaat

De subsidie stimuleert innovatieve projecten op het gebied van energie, energiebesparing en klimaat. Hij is aan te vragen voor innovatie binnen diverse sectoren, zoals de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en elektriciteit.

Verstrekt door de RVO

Je kunt als samenwerkingsverband van tenminste 3 partijen een aanvraag indienen voor de MOOI-subsidie via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De beoordeling van subsidieaanvragen is gebaseerd op criteria zoals technische haalbaarheid, bijdrage aan de energietransitie en potentiële impact.

Variabel bedrag per jaar vastgesteld

Het subsidiebedrag dat je kunt ontvangen via de MOOI-regeling heeft een omvang van tussen de 2 en 4 miljoen, waarbij het maximum bepaald wordt op basis van vorige rondes. Het totale budget voor de MOOI-subsidie wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Door op de hoogte te blijven van aankondigingen en deadlines, kun je ervoor zorgen dat je jouw aanvraag op tijd indient en optimaal profiteert van deze subsidiemogelijkheid. Maar die alertheid kun je gerust aan Enablemi overlaten.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Ook kans maken? Vorm dan een complementair consortium met voldoende ontwikkelkracht en deelname van potentiële (eind)gebruikers.

Advies krijgen? Neem contact op met Jeroen