Skip to content

Wat is de WBSO?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert Nederlandse ondernemers al sinds 1994 om meer in onderzoek en ontwikkeling te investeren. Hoe? Door belastingvoordeel te bieden via een fiscale regeling.

Als de WBSO wordt toegekend aan jouw bedrijf, hoef je minder loonbelasting en premies volksverzekeringen te betalen. Via deze fiscale regeling verlaag je loonkosten, materiaalkosten en andere R&D-gerelateerde uitgaven, doordat je deze kosten verrekent met de aangifte loonheffingen. Bij materiaalkosten kun je denken aan de kosten van prototypen en machines.

De WBSO werkt dus eigenlijk als een subsidie op de loonkosten en andere uitgaven die direct verband houden met R&D-activiteiten. Het WBSO-voordeel kan in 2024 wel oplopen tot 40% als starter of 32% als niet-starter.

Goed om te weten: R&D-uren heten in WBSO-jargon S&O-uren (speur- en ontwikkelingsuren).

Het WBSO-proces

Hoe zit het WBSO-proces in elkaar? In het kort:

 • Je werkt je project uit, zodat die klaar is voor de WBSO-aanvraag.
 • Je dient de WBSO-aanvraag in.
 • De RVO beoordeelt je aanvraag positief.
 • Je start na indiening met het project.
 • Je houdt de werkzaamheden en gemaakte uren bij in de administratie.
 • Je verrekent het voordeel in je aangiftes.
 • Je dient ieder jaar uiterlijk in maart de WBSO-realisatie van het voorgaande jaar in bij de RVO.
 • De RVO checkt of je administratie klopt, of je recht hebt op het verkregen voordeel en verrekent eventuele verschillen.

 

Wat wil de RVO weten voor de WBSO-aanvraag?

Hoe beter je project staat, hoe eenvoudiger de WBSO-aanvraag. De RVO vraagt je onder andere:

 • Praktische informatie, zoals de looptijd en het aantal S&O-medewerkers.
 • Wat je gaat ontwikkelen.
 • Waarom deze ontwikkeling technisch nieuw is voor je organisatie.
 • Welke technische knelpunten je verwacht.
 • Hoe je deze technische knelpunten wilt oplossen.
 • Het aantal uren per project.
 • In het geval van technisch-wetenschappelijk onderzoek: de onderzoeksopzet.
 • In het geval van programmatuurprojecten ook de gebruikte talen en tools.

Wanneer heb je recht op de WBSO?

Je moet aan verschillende voorwaarden voldoen als je WBSO wilt (laten) aanvragen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je ontwikkelt zelf een technisch nieuw product, productieproces of nieuwe software, of je doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent nog niet begonnen met het project.
 • Je voert het project uit binnen de EU.
 • Je hebt een concreet projectplan.
 • Je bent ondernemer voor de belastingdienst en betaalt inkomstenbelasting of loonbelasting.

Je dient je WBSO-aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij beoordelen je project.

Voordelen van de WBSO

 

Toegang tot de innovatiebox

Als je in aanmerking komt voor de WBSO, kun je ook profiteren van de innovatiebox. Met de innovatiebox vallen winsten uit innovaties in een lager belastingtarief. Je betaalt dus minder vennootschapsbelasting (vpb). Oftewel: nog meer belastingvoordeel!

Om toegang te krijgen tot de voordelen van de innovatiebox, moet je eerst aantonen dat je in aanmerking komt voor de WBSO. De WBSO en innovatiebox zijn dus aan elkaar verbonden.

 

Betere concurrentiepositie

De WBSO stelt geen eisen aan bedrijfsgrootte. Als mkb’er of zzp’er kom je dus ook in aanmerking voor deze fiscale regeling. De WBSO maakt het voor kleinere ondernemingen haalbaarder om te investeren in innovatie. Hierdoor kun je ook als startup of mkb concurreren met grotere bedrijven.

Deze regeling heeft impact voor bedrijven in iedere branche. Dank aan innovaties in de technische en medische sector, of innovaties voor duurzame energie, industrie, ICT et cetera.

 

Versterking van het onderzoeks- en innovatieklimaat in Nederland

Een wat breder voordeel: de WBSO versterkt de nationale positie op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze regeling stimuleert S&O-activiteiten, positioneert Nederland als toonaangevend in technologische innovatie en trekt talent en investeringen aan. En dat is dan weer goed voor de Nederlandse economie.

Hier moet je op letten bij de WBSO-aanvraag

Wil je een succesvolle WBSO-aanvraag? Let op deze valkuilen bij het indienen en tijdens het S&O-project.

 

Voldoe aan de innovatiecriteria

Laat zien dat je project voldoet aan de WBSO-criteria. Zorg dat het duidelijk is dat je project zich richt op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen of software. Daarnaast moet je project zich bezighouden met technologische vernieuwing, niet met kleine verbeteringen of routinematige activiteiten. En heel belangrijk: dat je innovatie technisch van aard is. Commerciële of organisatorische vernieuwingen tellen niet mee.

 

Begin op tijd en houd je aan de deadline

Dien je WBSO-aanvraag in voor de deadline is verstreken. Dat spreekt misschien voor zich, maar we zien vaak dat bedrijven die hun eigen WBSO-aanvraag indienen onderschatten hoeveel werk het is om de WBSO-aanvraag af te ronden. Daarom is het belangrijk dat je alle documentatie op tijd klaar hebt. De aanvraag zelf duurt misschien niet zo lang, maar je moet van tevoren bijvoorbeeld wel al een goed project hebben staan en een inschatting hebben van de te maken S&O-uren.

 

Wees nauwkeurig in urenregistratie en kosten

Is je aanvraag goedgekeurd? Dan kan je project van start! Let er tijdens de gehele looptijd op dat je de administratie nauwkeurig bijhoudt, waaronder de urenregistratie en kostenoverzicht. De RVO wil exact weten hoeveel tijd en middelen je in je project hebt gestoken. Een onnauwkeurige administratie kan als gevolg hebben dat je het belastingvoordeel gedeeltelijk of zelfs geheel moet terugbetalen.

WBSO: kickstart je onderzoek

De WBSO vermindert het financiële risico voor ondernemers met innovatieve ideeën. Daarnaast is het een springplank naar de innovatiebox. Deze twee regelingen stimuleren onderzoek en ontwikkeling in Nederland, verlagen R&D-kosten en bieden fiscale voordelen voor winsten uit innovaties.

Waarom wij het leuk vinden om klanten te ondersteunen met WBSO-aanvragen? Omdat de WBSO een financiële én een creatieve stimulans is. Met deze relatief toegankelijke regeling kunnen bedrijven nieuwe ideeën verkennen en innovatieve oplossingen ontwikkelen.