Skip to content

Wat is de innovatiebox?

De innovatiebox is een belastingbox waarin je minder vennootschapsbelasting (vpb) hoeft te betalen. In deze box zet je de winsten over immateriële activa: in dit geval technische en wetenschappelijke innovatieve activiteiten, zoals nieuwe producten, processen of software. Dit belastingvoordeel is daarom alleen toegankelijk voor bedrijven die aantoonbaar investeren in innovatief onderzoek.

Het verlaagde vennootschapsbelastingtarief is 9% over de winst die voortvloeit uit deze innovatieve activiteiten. Dat is een flink fiscaal voordeel, vergeleken met de maximale 25% vpb.

Als je de innovatiebox wilt aanvragen, heb je een S&O-verklaring nodig. Die krijg je na een succesvol WBSO-traject. Met die verklaring toon je aan dat je werkzaamheden verricht die vallen onder speur- en ontwikkelingswerk. Grotere belastingplichtigen moeten daarnaast een octrooi aanleveren. Heb je geen octrooien omdat je bijvoorbeeld software ontwikkelt? Dan biedt een S&O-verklaring met tenminste één programmatuurproject een alternatief ticket.

Je kunt bij de winstberekening kiezen tussen een forfaitair bedrag of een daadwerkelijk te berekenen bedrag. Kies je voor het forfait, dan kies je voor een vast percentage: 25% over maximaal € 100.000 (dus maximaal € 25.000), en dat loopt dan 3 jaar.

Verwacht je veel winst te maken over je innovatie? Dan kan het voordeel flink oplopen als je de winsten daadwerkelijk berekent, maar als je dat zelf doet kost dat wel veel tijd en administratief werk.

Voorwaarden innovatiebox

Voordat je überhaupt de innovatiebox kunt aanvragen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je betaalt vennootschapsbelasting.
 • Je hebt zelf een immaterieel activum (een innovatie) voortgebracht.
 • Je hebt hiervoor een S&O-verklaring ontvangen.
 • Als groot bedrijf heb je aanvullend een octrooi, kwekersrecht of binnen je S&O-verklaring een programmatuurproject dat verwant is aan je innovatie.

Hoe kun je de innovatiebox aanvragen?

Je vraagt de innovatiebox aan bij de Belastingdienst. Hiervoor moet je verschillende stappen doorlopen:

 • Je geeft in je aangifte vennootschapsbelasting aan dat je wilt gebruikmaken van de innovatiebox.
 • Je maakt afspraken met de Belastingdienst. Dit gaat vaak via een meerjarige vaststellingsovereenkomst. Hierin leg je onder andere vast hoe je de winsten gaat berekenen en hoe lang de overeenkomst geldt.
 • Je houdt de administratie nauwkeurig bij, zodat je de juiste bedragen in de innovatiebox invoert.

Innovatiebox en WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) speelt een sleutelrol in het proces van het aanvragen van de innovatiebox. De WBSO is een fiscale regeling waarmee bedrijven minder loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeven te betalen.

Waarom is de WBSO zo belangrijk voor de innovatiebox? Omdat je alleen een S&O-verklaring krijgt als je een succesvolle WBSO-aanvraag hebt gedaan en een correcte realisatie hebt aangeleverd. En die heb je nodig om in aanmerking te komen voor de innovatiebox. Een succesvolle WBSO-aanvraag is direct bewijs dat je innovatieve activiteiten uitvoert. Daarmee is de WBSO een ticket naar de innovatiebox.

 

Kan de innovatiebox zonder WBSO?

In principe kun je de innovatiebox niet aanvragen zonder WBSO, omdat je via de WBSO die verplichte S&O-verklaring krijgt. Dat zit zo: je komt pas in aanmerking voor de innovatiebox als je winst boekt over je innovaties. Voordat dat gebeurt, moet je die innovatie zelf hebben ontwikkeld. En voor dat ontwikkelingstraject vraag je de WBSO aan.

De WBSO en de bijbehorende S&O-verklaring zijn het bewijs dat je de S&O-werkzaamheden zelf hebt uitgevoerd en de innovatie zelf hebt voortgebracht. Daarmee voldoe je aan een van de verplichtingen van de innovatiebox.

 

Hier moet je op letten bij de innovatiebox

Als je de innovatiebox wilt toepassen, moet je de volgende valkuilen voorkomen:

 • Je moet afspraken maken met de Belastingdienst.
 • De innovatiebox is niet geldig voor innovaties die nog in ontwikkeling zijn.

 

Afspraken met de Belastingdienst

Voor je aanvraag moet je aan bepaalde administratieve verplichtingen voldoen. Dat geldt met name als je verwacht veel winst te maken over je innovaties, en kiest voor een daadwerkelijk te berekenen winstbedrag. Dan maak je aparte afspraken met de Belastingdienst. Dit kan een tijdrovend proces zijn. Houd daar rekening mee en maak die tijd vrij, of zet een partner in die je dit uit handen kan nemen.

 

Niet geldig voor innovaties die nog in ontwikkeling zijn

Je mag alleen immateriële activa opvoeren die uitontwikkeld zijn. Winsten over innovaties die nog in ontwikkeling zijn, kun je dus niet in de innovatiebox zetten, ook niet als je kiest voor het forfait. Dat percentage geldt pas vanaf het eerste jaar dat een innovatie daadwerkelijk uitontwikkeld is.

2 grote voordelen van de innovatiebox

De innovatiebox heeft verschillende voordelen. De twee grootste:

 • Je betaalt minder vennootschapsbelasting.
 • Je hebt meer zekerheid rondom innovaties.

 

Je betaalt minder vennootschapsbelasting

Het belangrijkste voordeel van de innovatiebox is uiteraard dat je minder vpb betaalt over de winsten die voortvloeien uit je eigen innovaties: 9% in plaats van de maximale 25%. Een mooi belastingvoordeel! Dat betekent dat een groter deel van de winst die je verdient met je innovaties binnen je bedrijf blijft. En dat leidt weer tot meer financiële ruimte om te herinvesteren in verdere innovatie of andere bedrijfsactiviteiten.

 

Meer zekerheid rondom innovaties

Innoveren is een risicovolle business. Daarom zijn regelingen als de innovatiebox (en de WBSO) erg welkom. De innovatiebox biedt een vorm van fiscale zekerheid. Door duidelijke regels en criteria weet je als ondernemer waar je aan toe bent bij het plannen van je belastingstrategie. Dit maakt langetermijnplanning en -investeringen in innovatieve projecten voorspelbaarder en minder riskant.

Innovatiebox voor jouw bedrijf

Heb je een S&O-verklaring omdat je een succesvolle WBSO-aanvraag hebt gedaan? Of wil je nog WBSO aanvragen, zodat je daarna de innovatiebox kunt gebruiken? Laat ons je helpen met het aanvragen van alleen de innovatiebox, of de innovatiebox en de WBSO. We werken samen met je eigen accountant.