Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  varieert per project

 • Resterend budget

  onbeperkt

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  het jaar rond

 • Aanvragen mogelijk t/m

  het jaar rond

 • Subsidiepercentage

  varieert per project

WBSO in het kort

 • Een fiscale stimuleringsregeling voor onderzoek en ontwikkeling (R&D).
 • Gericht op Nederlandse bedrijven van elke omvang.
 • Ondersteunt projecten die bijdragen aan technologische innovatie.
 • Verlaagt de loonkosten voor R&D-werkzaamheden.
 • Beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Innovatiebox in het kort

 • Een fiscale regeling bedoeld om innovatieve bedrijven te stimuleren.
 • Biedt een verlaagd vennootschapsbelastingtarief op winsten uit innovatieve activiteiten.
 • Toegankelijk voor bedrijven die winst maken uit octrooien of WBSO-projecten.
 • Het doel is om onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Nederland te bevorderen.
 • De regeling is vooral gunstig voor bedrijven die aanzienlijke R&D-investeringen doen.
 • Beheerd door de Belastingdienst.

Doel: Bedrijven laten investeren in R&D

De WBSO heeft als doel bedrijven te stimuleren om te investeren in Research en Development. Deze subsidie richt zich op een breed scala aan sectoren, waaronder techniek, ICT, life sciences, chemie, en nog veel meer.

De Innovatiebox stimuleert bedrijven om innovatieve activiteiten te ontplooien door een verlaagd belastingtarief te bieden. Het is van toepassing op inkomsten uit innovatieve activiteiten in diverse sectoren.

Voor: verschillende projecttypen en (bijv.) octrooien

De WBSO-subsidie kent twee categorieën: technisch-wetenschappelijk onderzoek (TO) en ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur (TP). Je kunt verschillende projecttypen indienen, variërend van fundamenteel onderzoek tot technische haalbaarheidsstudies.

De Innovatiebox is gericht op de exploitatie van immateriële activa voortkomend uit technische innovaties. Dit omvat onder andere octrooien, software, en kwekersrechten.

Aanvragen bij RVO en Belastingdienst

De WBSO-subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De beoordeling is gebaseerd op de mate van technische innovatie en de hoogte van de kosten en uitgaven.

Voor de Innovatiebox geldt een aparte aanvraagprocedure bij de Belastingdienst. Deze vereist een gedetailleerde onderbouwing van de innovatieve activiteiten en de waarde ervan voor het bedrijf. Enablemi weet precies hoe je dit aanvliegt.

Subsidie en lager belastingtarief

Het subsidiebedrag van de WBSO is afhankelijk van het aantal uren dat wordt besteed aan speur- en ontwikkelingswerk en de loonkosten die daarmee gepaard gaan. Het exacte bedrag varieert per project en kan oplopen tot aanzienlijke besparingen.

De Innovatiebox biedt een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 9% op de winst die voortvloeit uit innovatieve activiteiten.

 

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Het voordeel dat met de WBSO kan worden gerealiseerd, hangt sterk af van de loonkosten van het speur- en ontwikkelingsproject. Wij van Enablemi helpen je graag met het berekenen van jouw voordeel.

Voor het aanvragen van de innovatiebox moet een gedetailleerde onderbouwing van de innovatieve activiteiten worden gegeven met daarbij de waarde ervan voor het bedrijf. Enablemi ondersteunt jouw bedrijf graag bij deze aanvraag.

Advies krijgen? Neem contact op met Jeroen

Deze klant maakte gebruik van de WBSO subsidie en de Innovatiebox