Project­­ontwikkeling

Elke dag ontstaan nieuwe ideeën en innovatieve concepten. Het gezamenlijk werken aan deze innovaties, vergroot de kans op een snellere marktintroductie. Daarom bouwen we onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en ontwikkelen we pilot- en demonstratieprojecten, waarbij vrijwel altijd wordt samengewerkt tussen overheid, onderwijs en ondernemers. We zetten het project in de steigers en trekken (toekomstige) gebruikers en stakeholders aan boord.  Door verbinding te maken met de markt en ongebruikelijke cross-overs te realiseren, geven wij de innovaties een duw in de rug.

Project­­financiering

We organiseren tevens subsidies voor innovatieprojecten. Het mes snijdt aan twee kanten: minder kosten en tegelijkertijd meer financiële middelen om de stuwkracht en ambities van een project te vergroten.

Project­management

De projecten die we ontwikkelen en waarvoor we subsidies hebben geregeld, moeten vanzelfsprekend op een goede manier worden uitgevoerd. Onder goed verstaan we: efficiënt, effectief en met veel passie en plezier. Doel: behalen van alle gedefinieerde doelen. Hieronder wordt ook verstaan: de toegezegde subsidie aan het eind van de rit volledig kunnen incasseren. Om deze reden worden we vaak gevraagd hierin een actieve rol te vervullen, de subsidievoorwaarden goed te monitoren en de subsidieadministratie ter hand te nemen.