Skip to content

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 internationale doelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben geformuleerd. Je kunt ze zien als een wereldwijde oproep tot actie om de meest urgente uitdagingen van onze wereld aan te pakken, zoals armoede, honger en klimaatverandering. Het eerste meetpunt voor het realiseren van de doelen is 2030.

Achtergrond van de SDG's

De Sustainable Development Goals volgen na de Millennium Development Goals (MDG’s), die werden opgesteld in 2000. De MDG’s waren gericht op het aanpakken van extreme armoede en gezondheid in ontwikkelingslanden. De SDG’s zijn een stuk breder en wereldwijd van toepassing. Ieder land kan immers bijdragen aan en profiteren van een duurzamere en gezondere toekomst.

Dit zijn de zeventien SDG’s van de Verenigde Naties

 1. Geen armoede: Overal een einde maken aan alle vormen van armoede.
 2. Geen honger: Einde aan honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding, en bevorder duurzame landbouw.
 3. Goede gezondheid en welzijn: Zorgen voor een gezond leven en bevorderen van welzijn voor iedereen, ongeacht leeftijd.
 4. Kwaliteitsonderwijs: Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid: Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitair: Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 7. Betaalbare en duurzame energie: Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Eerlijk werk en economische groei: Bevorderen van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.
 10. Ongelijkheid verminderen: Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
 12. Verantwoorde consumptie en productie: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatactie: Neem dringend maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.
 14. Leven in het water: Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Leven op het land: Bescherming, herstel en bevordering van het duurzame gebruik van ecosystemen op aarde, duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en omkering van bodemaantasting en stopzetting van het verlies aan biodiversiteit.
 16. Vrede, justitie en sterke instituties: Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, iedereen toegang tot justitie bieden en effectieve, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterken van de middelen voor implementatie en revitaliseren van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Een gedeelde ambitie

Het streven naar deze doelen is niet alleen de verantwoordelijkheid van regeringen. Daarom spelen bedrijven, individuen en gemeenschappen overal ter wereld een cruciale rol in het bereiken van deze doelen voor 2030.

Enablemi helpt bij het realiseren

Enablemi ondersteunt ondernemingen en kennisinstellingen bij hun inspanningen voor de SDG’s. Dit doen we door het vinden van passende subsidies, het ontwikkelen van innovatieve projecten en het begeleiden van subsidietrajecten.

We werken alleen aan projecten die bijdragen aan een of meerdere SDG’s. Zo helpen wij mee aan een gezonde en duurzame wereld.

Weten of jouw innovatieve project subsidiewaardig is? Doe dan de snelle subsidiecheck.