Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  2.000.000

 • Resterend budget

  10.000.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  3 april 2023

 • Aanvragen mogelijk t/m

  31 maart 2024

 • Subsidiepercentage

  50%

 • TSE Industrie Studies is gericht op CO2-reductie
 • De regeling betreft het stimuleren van projecten bij het doen van onderzoek naar CO2-reducerende maatregelen in hun processen en/of fabrieken.
 • De subsidie is toepasbaar haalbaarheidsstudies, milieustudies of vergelijkbare studies
 • Bedrijven kunnen individueel of als samenwerkingsverband de subsidie aanvragen.
 • De subsidie is toepasbaar voor haalbaarheidsstudies en milieustudies (of vergelijkbaar)
 • TSE subsidie wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een jaarlijks door de overheid vastgesteld budget.

Doel: Energietransitie versnellen

Met de TSE Industrie Studies stimuleert de overheid bedrijven om innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie en koolstofreductie uit te voeren. De subsidie is bedoeld om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

Het project dient een van de volgende thema’s te raken:

 1. Sluiting van industriële ketens
 2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 5. Overige CO2-reducerende maatregelen

Voor: haalbaarheidsstudies en milieustudies

 1. Haalbaarheidsstudie (pilotproject)

Dit onderzoek gaat vooraf aan het houden van een pilotproject. Het is geschikt om een experimentele ontwikkeling voor te bereiden waarbij er in een reële omgeving getest gaat worden. 

 1. Milieustudie (demonstratieproject of uitontwikkelde technologie)

Een studie die onderzoekt welke investeringen nodig zijn om een betere milieu-uitgangssituatie voor uw bedrijf te behalen. Daarbij kunnen verschillende scenario’s worden uitgewerkt om later de keuze te maken. 

 1. Vergelijkbare studie (demonstratieproject of uitontwikkelde technologie)

In een vergelijkbare studie onderzoekt u een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie.

Verstrekt door de RVO

Aanvragen voor TSE Industrie Studies kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Enablemi houdt de aankondigingen van het RVO voor jou in de gaten, en helpt je een winnende aanvraag in te dienen én het project tot een bevredigend resultaat te brengen.

Variabel bedrag per project vastgesteld

Het subsidiebedrag van de TSE Industrie Studies is variabel en afhankelijk van de omvang en complexiteit van je project. Het totale budget wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Op dit moment staat de regeling open en is een deel van het budget al in behandeling. Denk je dat je onderzoek bij de gestelde voorwaarden aansluit, neem dan snel contact op met een van onze adviseurs!

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Laat geen kansen liggen! In een vroeg stadium kunnen wij met je toetsen wat de regeling voor je project kan betekenen. Samen gaan we in gesprek met een van de RVO-adviseurs om het project vooraf een grotere kans van slagen te geven.

Advies krijgen? Neem contact op met Hidde