Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  € 25.000

 • Resterend budget

  € 48 miljoen

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  1 maart 2024 9.00

 • Aanvragen mogelijk t/m

  28 maart 2024 17.00

 • Subsidiepercentage

  60% (klein bedrijf) – 80% (middenbedrijf)

 • De SLIM-regeling heeft als doel het leren en ontwikkelen binnen bedrijven te bevorderen en biedt subsidies aan organisaties die ontwikkeltrajecten voor hun werknemers willen opzetten.
 • De regeling richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf, en door hoge interesse wordt er geloot voor de toewijzing.
 • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt de SLIM en vereist dat aanvragen zich concentreren op het ontwikkelen van methodieken voor leren en ontwikkelen.
 • Bij uitloting kunnen aanvragen ieder halfjaar opnieuw worden ingediend.

Doel van de SLIM: stimuleren van leren en ontwikkelen

De SLIM-regeling heeft als doel om leren en ontwikkelen te stimuleren binnen bedrijven. De subsidie is bedoeld voor organisaties die een ontwikkeltraject voor hun medewerkers willen opzetten.

Werkgevers die hun mensen in staat stellen om zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden. En daar wordt het bedrijf ook weer succesvoller van!

Voor midden- en kleinbedrijven

De SLIM MKB richt zich logischerwijs op het midden- en kleinbedrijf. Daarom moet je onder andere een mkb-verklaring invullen en meesturen. Omdat er veel animo is, vindt de selectie plaats op basis van loting. Je kunt subsidie krijgen voor deze activiteiten:

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladvies voor medewerkers
 • Initiatieven gericht op methoden die medewerkers aanmoedigen in hun ontwikkeling
 • Derde leerweg

Verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De SLIM wordt verstrekt door het ministerie SZW. Een belangrijke voorwaarde is dat je bij je aanvraag de focus moet hebben liggen op het ontwikkelen van een methodiek voor leren en ontwikkelen.

Opnieuw indienen

Word je aanvraag uitgeloot? Geen zorgen: de SLIM keert vooralsnog ieder halfjaar terug. Je kunt je aanvraag dan gewoon opnieuw indienen.

Er is ook een SLIM voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven. Die aanvraagperiode is anders. Neem contact op voor meer info hierover!

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken, hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

De SLIM leent zich uitstekend voor een kickstart van je interne leer- en ontwikkelplan. Wij hebben zelf de SLIM aangevraagd en hiermee de Enablemi Academi opgezet!

Advies over deze regeling? Neem contact op met Kevin