Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  10.000.000 (technisch) 5.000.000 (klinisch)

 • Resterend budget

  Totaalbudget voor 2024 is 60.000.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  Het hele jaar door

 • Aanvragen mogelijk t/m

  Het hele jaar door

 • Subsidiepercentage

  Kredietpercentage 25% - 45%

 • Het Innovatiekrediet helpt innovatieve technische of klinische ontwikkelprojecten om de stap naar de markt te maken.
 • Dit gebeurt in de vorm van een krediet.
 • Het krediet is beschikbaar voor zowel startups, scale-ups als gevestigde bedrijven in verschillende sectoren, bijvoorbeeld:
  • Techniek
  • ICT
  • Life sciences
  • Chemie
  • Energie
 • De technologische vernieuwing moet evident zijn, net als de grote technische risico’s en het aanzienlijke marktpotentieel.
 • Aanvragen kan bij de RVO.

Doel: Technische en klinische innovaties naar de markt brengen

Het Innovatiekrediet heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van innovatieve projecten te stimuleren. Deze regeling richt zich op diverse sectoren, zoals techniek, ICT, life sciences, chemie, energie, en meer.

Het Innovatiekrediet heeft als doel om projecten te ondersteunen bij het maken van de laatste ontwikkelstappen voordat ze de markt kunnen betreden. Het eindpunt van de projecten is dan ook dat de ontwikkelde producten, processen of diensten de markt op kunnen.

Voor projecten met flinke technische risico’s en uitstekend marktperspectief

Het Innovatiekrediet wordt alleen verstrekt aan (hoog)technologische projecten met flinke technische risico’s en uitstekend marktperspectief.

Als je in aanmerking wilt komen voor het Innovatiekrediet, moet je project zich richten zich op technische of klinische innovaties. Het kan gaan om een nieuw product of proces, of een nieuwe dienst.

Innovatiekrediet wordt verstrekt door de RVO

Als je een aanvraag voor het Innovatiekrediet hebt gedaan, wordt die beoordeeld door de RVO.

De RVO beoordeelt aanvragen in de rol als investeerder. Dat betekent dat de beoordeling zich niet alleen richt op criteria zoals de technische haalbaarheid, de kwaliteit van het projectplan, en de ervaring en deskundigheid van het team, maar dat er zeker ook wordt gekeken naar de economische potentie.

Verder is een belangrijke voorwaarde voor het Innovatiekrediet dat je een investeringsverklaring moet overleggen. Dat betekent dat een of meerdere investeerder(s) het project moeten medefinancieren.

Kredietovereenkomst op maat

Het Innovatiekrediet biedt financiering in de vorm van een lening. Daarom dient het ontvangen bedrag na afloop van de projectperiode te worden terugbetaald, samen met een eenmalige opslag en de jaarlijkse rente.

Het risicovolle karakter van de projecten die in aanmerking komen voor het Innovatiekrediet, blijkt ook uit de verplichte pandovereenkomst. Als je het krediet niet kunt terugbetalen, krijgt de RVO het eerste pandrecht op alle materiële en immateriële activa die bij het project worden gebruikt en eruit ontstaan.

Het beschikbare budget voor het Innovatiekrediet wordt jaarlijks vastgesteld en kan variëren. De hoogte van het toegekende krediet wordt bepaald op basis van de beoordeling van het project en de financiële haalbaarheid.

 

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Combineer het Innovatiekrediet met een investeringsronde. Zo help je jouw innovatieve idee een flink eind op weg naar de markt!

Advies over het Innovatiekrediet? Neem contact op met Jeroen