Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  10.000.000 (technisch) 50.000.000 (klinisch)

 • Resterend budget

  Totaalbudget 2023 was 60.000.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  2 januari 2023

 • Aanvragen mogelijk t/m

  29 december 2024

 • Subsidiepercentage

  Kredietpercentage 25% - 45%

 • Innovatiekrediet is bedoeld om innovatieve technische- of klinische ontwikkelprojecten binnen het Nederlandse bedrijfsleven te helpen de stap naar de markt te maken.
 • Dit gebeurt in de vorm van een krediet.
 • Het krediet is beschikbaar voor zowel startups, scale-ups als gevestigde bedrijven in verschillende sectoren, bijvoorbeeld:
  • techniek
  • ICT
  • life sciences
  • chemie
  • energie
 • De technologische vernieuwing moet evident zijn, net als het grote risico en het aanzienlijke marktpotentieel.
 • Mogelijke categorieën zijn industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.
 • Aanvragen kan via de RVO, en er wordt bij verstrekking van het krediet een pandovereenkomst vereist.

Doel: Technische en klinische innovaties naar de markt brengen

Het Innovatiekrediet heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van innovatieve projecten te stimuleren. Het richt zich op diverse sectoren, zoals techniek, ICT, life sciences, chemie, energie, en meer. De focus ligt op projecten met een duidelijke technologische vernieuwing, grote risico’s en een aanzienlijk marktpotentieel.

Voor: industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Binnen het Innovatiekrediet zijn er verschillende categorieën waarbinnen projecten kunnen vallen, zoals industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Projecten kunnen betrekking hebben op technische of klinische innovaties op het gebied van nieuwe producten, processen of diensten.

Wil je weten of ook jouw innovatieve ideeën de stap naar de markt kan maken met hulp van Innovatiekrediet? Neem contact met ons op.

Verstrekt door de RVO

De aanvraag voor het Innovatiekrediet verloopt via een beoordelingsprocedure bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het RVO beoordeelt aanvragen als zijnde een investeerder. De beoordeling is dan ook niet alleen gebaseerd op criteria zoals de technische haalbaarheid, de kwaliteit van het projectplan, en de ervaring en deskundigheid van het team, maar ook de economische potentie.

Het innovatiekrediet wordt enkel verstrekt aan projecten met een aanzienlijke innovatieve waarde en perspectief op commercieel succes.

Enablemi weet precies hoe je de innovatieve waarde en de parameters voor succes sterk naar voren brengt. Schakel ons in bij je aanvraag!

Kredietovereenkomst op maat

Het Innovatiekrediet biedt financiering in de vorm van een lening, waarvan het bedrag afhankelijk is van de specifieke behoeften van het project.

Aangezien het een lening betreft, dient na afloop van de projectperiode het bedrag, samen met een eenmalige opslag en de jaarlijkse rente, te worden terugbetaald.

Het risicovolle karakter blijkt ook uit het aangaan van een pandovereenkomst. Hiermee krijgt het RVO het eerste pandrecht op alle materiële en immateriële activa die bij het project worden gebruikt en eruit ontstaan.

Het beschikbare budget voor het Innovatiekrediet wordt jaarlijks vastgesteld en kan variëren. De hoogte van het toegekende krediet wordt bepaald op basis van de beoordeling van het project en de financiële haalbaarheid.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Benut het innovatiekrediet samen met een investeringsronde om jouw innovatieve idee op weg te helpen naar de markt!

Advies krijgen? Neem contact op met Jeroen

In deze klantcases hebben wij het Innovatiekrediet benut