Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  Varieert per call

 • Resterend budget

  95,5 miljard

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  Varieert per call

 • Aanvragen mogelijk t/m

  Varieert per call

 • Subsidiepercentage

  Tot 100%

 • Horizon Europe is het grootste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie.
 • Het programma heeft als doel om wetenschap, technologie en innovatie te stimuleren en bij te dragen aan economische groei en maatschappelijke uitdagingen.
 • Horizon Europe is open voor deelname van verschillende sectoren en organisaties in Europa en daarbuiten.

Doel: innovatieve oplossingen door grensoverschrijdende samenwerking

Horizon Europe heeft ambitieuze doelstellingen, waaronder het bevorderen van excellentie in wetenschappelijk onderzoek, het stimuleren van industriële innovatie en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het programma richt zich op diverse sectoren, zoals gezondheid, energie, ICT, klimaat, transport, landbouw en nog veel meer. Het doel van de regeling is om door middel van grensoverschrijdende samenwerking innovatieve oplossingen te vinden voor mondiale vraagstukken.

Voor: onderzoek, ontwikkeling, samenwerking

Binnen Horizon Europe zijn er verschillende categorieën en programma’s waarbinnen projecten kunnen vallen, zoals Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges. Projecten kunnen betrekking hebben op fundamenteel onderzoek, technologische ontwikkeling, demonstratieprojecten en innovatiepilots. Het programma moedigt multidisciplinaire samenwerking aan tussen academische instellingen, bedrijven, NGO’s en andere belanghebbenden.

Aanvragen bij Europa

De aanvraagprocedure voor Horizon Europe verloopt via specifieke oproepen op thema. Aangemelde projecten worden beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals wetenschappelijke excellentie, impact, implementatieplan en kwaliteit van het consortium. De beoordeling wordt uitgevoerd door onafhankelijke experts uit de relevante vakgebieden. Dankzij de grote expertise van Enablemi op het gebied van het ontwikkelen en vormgeven van aanvragen steven je met ons af op een geslaagd project.

Variabel bedrag obv projectbehoefte

Het subsidiebedrag dat toegekend kan worden binnen Horizon Europe varieert afhankelijk van het type project en de specificaties van de oproep. Het beschikbare budget voor Horizon Europe is aanzienlijk, met miljarden euro’s aan financiering voor onderzoek en innovatie. Het programma biedt financiële ondersteuning voor projecten op verschillende schalen, van kleine experimenten tot grootschalige samenwerkingsverbanden.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Onderschat de complexiteit en benodigde aanlooptijd van deze aanvragen niet! Begin ver van tevoren en laat ons het je makkelijk(er) maken!

Advies krijgen? Neem contact op met Erik