Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  1.000.000

 • Resterend budget

  29.650.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  2 oktober 2023

 • Aanvragen mogelijk t/m

  17 november 2023

 • Subsidiepercentage

  35% (plus evt. bijdrage Provincie)

 • Bedoeld voor projecten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
 • Gericht op samenwerking en innovatie, stimulans voor het mkb.
 • Beheerd door de betrokken Provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • De aanvraag kan worden ingediend via het Webportal van Stimulus Programmamanagement
 • Samenwerkingsverband is vereist.

Doel: Innovatie met economische en maatschappelijke impact

Het doel van de EFRO OPZuid subsidie is om de innovatie, economische groei en werkgelegenheid in de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. Dit gebeurt door de ondersteuning van projecten die bijdragen aan de versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Het project dient positieve impact op het MKB te hebben.

Voor: projecten binnen 5 thema’s

EFRO OpZuid subsidie ondersteunt projecten die vallen binnen de volgende thema’s:

 • Gezondheid
 • Landbouw en voeding
 • Energie
 • Klimaat
 • Grondstoffen

Verstrekt via Stimulus Programmamanagement

Aanvragen voor de EFRO OpZuid subsidie kunnen worden ingediend via de Webportal van Stimulus Programmamanagement. Houd rekening met de deadline voor het indienen van de aanvraag, deze wordt aangekondigd op de website. Enablemi is van alles op de hoogte: schakel ons in!

Subsidieplafond per thema

Per thema/transitie verschilt het subsidieplafond. De subsidiehoogte per project is 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van €1.000.000 subsidie. Naast de subsidie vanuit het EFRO-fonds is er ook een aanvullende bijdrage vanuit de provincie mogelijk middels een provinciale cofinanciering.

.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Toets je projectidee vooraf aan de scoringscriteria, om hoog te kunnen scoren in de tenderprocedure. Slijp je aanvraag bij met hulp van Enablemi en vergroot je kans van slagen.

Advies krijgen? Neem contact op met Hidde