Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  15.000.000

 • Resterend budget

  57.000.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  15 maart 2023

 • Aanvragen mogelijk t/m

  31 augustus 2023

 • Subsidiepercentage

  25% - 80%

 • De DEI+ subsidie ondersteunt projecten die gericht zijn op energie-innovatie en CO2-reducerende maatregelen.
 • Zowel bedrijven als onderwijsinstellingen kunnen de subsidie aanvragen.
 • De subsidie is toepasbaar op pilot- en demonstratieprojecten.
 • De beoordeling van subsidieaanvragen kijkt naar technische haalbaarheid, impact op energietransitie en economische potentie.
 • De DEI+ subsidie wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een jaarlijks door de overheid vastgesteld budget.

Doel: Stimuleren van de energietransitie

DEI+ heeft als doel om pilot- en demonstratieprojecten te ondersteunen die bijdragen aan het verminderen van de CO2-emissies. De in aanmerking komende projecten betreffen projecten waarbij innovatieve technieken worden getest die helpen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

Voor: pilot- en demonstratieprojecten

De DEI+ ondersteunt verschillende typen projecten. Of je nu een pilotproject wilt uitvoeren of de effectiviteit van een innovatie wilt demonstreren, deze subsidie kan je hierbij ondersteunen.

 • Hierbij is een pilotproject een proefproject waarin innovatieve maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.
 • Is het doel van het project om te investeren in een toepassing waarmee u in uw eigen bedrijf milieuvoordeel behaalt? Blijft u eigenaar van de installatie na afloop van het project en blijft deze in gebruik? Dan spreekt men van een demonstratieproject

Het project dient binnen één van de volgende thema’s te vallen:

 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energieproductie inclusief ruimtelijke toepassing
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire economie
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage (alleen pilots))
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
 • Waterstof en groene chemie

Verstrekt door de RVO

Aanvragen voor de DEI+ subsidie kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en gehonoreerd als aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit

Het subsidiebedrag van de DEI+ is variabel en afhankelijk van de omvang en complexiteit van je project. Het totale budget wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Enablemi houdt voor jou de aankondigingen en deadlines in de gaten, om je aanvraag tijdig in te dienen en maximaal gebruik te maken van deze subsidiekans.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Zorg voor een uniek concept. Er dienen aantoonbare technische risico’s te zijn, en daarnaast is het zaak dat er niet meer dan twee ‘vergelijkbare’ projecten worden uitgevoerd met een eerder verkregen DEI+ subsidie.

Advies krijgen? Neem contact op met Jeroen

In deze klantcases hebben wij de DEI+ subsidie toegepast