Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  Verschilt, zie rechts

 • Resterend budget

  Verschilt, zie rechts

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  Verschilt, zie rechts

 • Aanvragen mogelijk t/m

  Verschilt, zie rechts

 • Subsidiepercentage

  Verschilt, zie rechts

DEI+ in het kort

 • De DEI+ ondersteunt projecten die zijn gericht op energie-innovatie en CO2-reducerende maatregelen.
 • Zowel bedrijven als onderwijsinstellingen kunnen de subsidie aanvragen.
 • De subsidie is toepasbaar op pilot- en demonstratieprojecten.
 • De beoordeling houdt rekening met technische haalbaarheid, impact op de energietransitie en economische potentie.
 • De DEI+ wordt beheerd door de RVO, en het budget wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.
 • Je kunt de DEI+ voor verschillende innovaties aanvragen:
  • energie- en klimaatinnovaties,
  • waterstof en groene chemie,
  • aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen,
  • circulaire economie.

DEI+: Energie- en klimaatinnovaties

 • Maximumbedrag: afhankelijk van type project
 • Totaal budget: € 141.000.000
 • Aanvragen vanaf: 21 november 2023, 09.00
 • Aanvragen tot en met: 29 augustus 2024, 17.00

DEI+: Waterstof en groene chemie

 • Maximumbedrag: € 15.000.000.
 • Totaal budget: € 40.000.000
 • Aanvragen vanaf: 3 juli 2023, 09.00
 • Aanvragen tot en met: 25 juni 2024, 17.00

DEI+: Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen

Momenteel gesloten.

DEI+: Circulaire economie

Momenteel gesloten.

 

 

Doel: Stimuleren van de energietransitie

De regeling DEI+ heeft als doel om pilot- en demonstratieprojecten te ondersteunen die bijdragen aan het verminderen van de CO2-emissies. De subsidie is bedoeld voor projecten waarbij innovatieve technieken worden getest die helpen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

Voor: pilot- en demonstratieprojecten

De DEI+ ondersteunt pilotprojecten en demonstratieprojecten.

 • Een pilotproject is een proefproject waarin innovatieve maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.
 • Een demonstratieproject investeert in een toepassing waarmee je in je eigen bedrijf milieuvoordeel behaalt. Dan blijf  je eigenaar van de installatie na afloop van het project en blijft de installatie in gebruik.

Om voor de DEI+ in aanmerking te komen, moet je project binnen een van de volgende thema’s vallen:

 • Energie-efficiëntie.
 • Hernieuwbare energieproductie, inclusief ruimtelijke toepassing.
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots).
 • Lokale infrastructuur.
 • Circulaire economie.
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage (alleen pilots).
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Overige CO2-reducerende maatregelen.
 • Waterstof en groene chemie.

Verstrekt door de RVO

Je vraagt de regeling DEI+ aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en gehonoreerd als aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit

Het subsidiebedrag van de DEI+ is variabel en afhankelijk van de omvang en complexiteit van je project. Het totale budget wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Als je klant van ons bent, houden wij alle aankondigingen en deadlines voor je in de gaten. Zo dienen we samen op tijd een correcte en volledige aanvraag in. Het resultaat: je kunt maximaal gebruikmaken van deze subsidiekans.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Zorg voor een uniek concept. Volgens de regels is je project vernieuwend genoeg als er maximaal twee keer eerder DEI+-subsidie is verstrekt aan een vergelijkbaar project. Vergeet ook niet om duidelijk je aantoonbare technische risico’s in kaart te brengen: dat is een belangrijk onderdeel van de beoordeling.

Advies over de DEI+? Neem contact op met Jeroen!

In deze klantcases hebben wij de DEI+ subsidie toegepast