Skip to content

De missies van dit jaar zijn elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie:

MOOI Elektriciteit

  1. Ontwikkeling van windenergie op zee versnellen en belemmeringen weghalen.
  2. Integratie, versnelling, ecologie, circulariteit.
  3. Arbeid en materiaalbesparende innovaties als onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductie op land.
  4. Meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare elektriciteitsproductie op land.

MOOI Gebouwde omgeving

  1. Verduurzamingsoplossingen voor gebouwde omgeving.
  2. Toekomstbestendig energiesysteem voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.

MOOI Industrie

  1. Procesvernieuwing door elektrificatie en keteninnovaties.
  2. Duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2.

Wil je als breed consortium samenwerken, en zo flink bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan ben je nog op tijd voor de aanvraag van 2024. We denken graag met je mee: van partnersearch en projectontwikkeling tot het schrijven van de aanvraag!

Zo helpen we je om maximaal te scoren op de criteria. En dat is belangrijk, omdat de MOOI een tenderregeling is! Alleen de hoogst scorende projecten krijgen subsidie.