Bij innovatieve projecten komen vaak de nodige (financiële) risico’s kijken. Daarom versterken we veel projecten die we ontwikkelen door externe financiering te organiseren. Dit doen we bijvoorbeeld via subsidies, investeerders of overheden. We onderscheiden ons van de markt, omdat wij dit net even anders doen. Het werven van financiering is namelijk niet ons doel; het is ons te doen om het innovatieve project, dat met een subsidie versneld kan worden gerealiseerd.

We schrijven een subsidieaanvraag en/of creëren een businesscase. We richten ons eerst op private bijdragen, want we zien dit als een blijk van vertrouwen uit de markt. Verder is dit een teken dat de innovatie daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Als het nodig is, kijken we ook of een subsidiebijdrage mogelijk is.

Zowel op regionaal als nationaal en Europees niveau zijn we actief bij het organiseren van financiering. Binnen de noordelijke RIS3-strategie ligt onze kunde en focus op de volgende transities:

  • Van fossiele naar hernieuwbare energie
  • Van zorg naar (positieve) gezondheid
  • Van analoog naar digitaal

Deze transities passen in onze domeinen ‘Klimaat & Energie’ en ‘Gezondheid & Technologie’. Ook op nationaal en Europees niveau passen onze projecten binnen deze domeinen, waarin we materiedeskundige zijn. Deze kunde combineren we met onze kennis van zaken over het subsidie-instrumentarium.