Naast het managen is het voor het project net zo belangrijk om de zaken op orde te hebben, oftewel de compliance van het project. Hierin kunnen wij de klant ontzorgen, zodat zij zich volledig op het project kan richten. Wij gaan in de administratieve cockpit van het project zitten voor de helicopterview.

Wanneer een subsidie is aangevraagd voor het project, wil de subsidiënt (tussentijdse) verantwoording ontvangen voor het geld. Welke fases en werkzaamheden zijn er doorlopen? Op welke vlakken wijkt het uitgevoerde project af van de oorspronkelijke aanvraag? Wat waren de knelpunten tijdens de uitvoering?  Maar zij wil ook weten wat het vervolg is van het project: hoe gaat de innovatie daadwerkelijk in de markt gebracht worden om de samenleving te verbeteren?

De antwoorden op deze vragen verwerken wij in de gevraagde urenregistraties, de gedeclareerde kosten en de voortgangs- en/of eindrapportage. Hierbij gebruiken we onze kennis over de subsidie en de compliance hiervan om de verantwoording te laten matchen met de subsidieaanvraag.

Verder houden we tijdens het project de planning en begroting naast de gerealiseerde uren en kosten per werkpakket. We zorgen dat we in de pas blijven lopen of dat er tijdig extra budget en/of tijd wordt aangevraagd. Zo kunnen de projectpartners zich bezighouden met het onderzoek zonder hierover na te hoeven denken.

Tijdens projecten lopen zaken soms anders dan van tevoren gedacht. Bij grote wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan moet er een wijzigingsverzoek worden ingediend. Als de compliance van het project aan ons is toegewezen, pakken we dit automatisch vanuit onze rol op. Zo zorgen we dat uiteindelijk de verantwoording altijd aansluit bij het proces en het resultaat van het project.