Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  300.000 (verwachting)

 • Resterend budget

  Fors

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  Voorjaar 2024

 • Aanvragen mogelijk t/m

  Begin zomer 2024

 • Subsidiepercentage

  50%

 • Bevordert de samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties.
 • Gericht op het stimuleren van praktijkgericht onderzoek.
 • Beheerd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • Aanvragen kunnen online worden ingediend via het RAAK-platform.
 • De financiering hangt af van het type project en de grootte van de consortia.

Doel: Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

Het doel van de RAAK-mkb subsidie is om praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen te stimuleren, kennisuitwisseling te bevorderen tussen hogescholen en het beroepsveld, en zo bij te dragen aan innovaties binnen de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. In een RAAK-mkb-onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Hogescholen en andere kennisinstellingen en minimaal 6 mkb-ondernemingen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag.

Voor: onderzoek en kennisuitwisseling

RAAK-mkb is bedoeld voor projecten die onderzoek en kennisuitwisseling stimuleren tussen hogescholen en andere partijen zoals bedrijven en publieke organisaties. Het gaat hierbij vooral om projecten die bijdragen aan innovaties binnen het beroepsveld en het onderwijs.

Verstrekt door het RAAK-platform

Aanvragen voor de RAAK-mkb kunnen online worden ingediend via het RAAK-platform. Enablemi kent alle voorwaarden, schrijft je aanvraag in het juiste jargon, en vergroot je kans de subsidie binnen te slepen.

Afhankelijk van project en omvang consortium

Het financieringsbedrag van de RAAK-mkb is afhankelijk van het type project en de grootte van de consortia. Het exacte bedrag wordt bepaald op basis van deze factoren en de beschikbare budgetten per jaar.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Een goed consortium is bij de RAAK-mkb regeling erg belangrijk. Enablemi ondersteunt je graag in de zoektocht naar de juiste partners.

Advies krijgen? Neem contact op met Erik

In deze klantcases hebben wij de VEKI-subsidie toegepast