Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  50.000 voor aanjaagprojecten

 • Resterend budget

  onbepaald

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  1 januari 2024

 • Aanvragen mogelijk t/m

  1 juni 2024 & 1 oktober 2024

 • Subsidiepercentage

  aanjagen 50%, uitvoeren 15%

 • Gericht op samenwerking en het bevorderen van economische groei en innovatie in de Metropool Regio Eindhoven.
 • Ondersteunt een breed scala aan projecten, van infrastructuur tot onderwijs.
 • Beheerd door de Metropoolregio Eindhoven.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend via de officiële MRE-website.
 • De financiering is afhankelijk van de aard en omvang van het project.
 • Onderscheid in ‘aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘uitvoeringsprojecten’ (ontwikkeling van een prototype).

Doel: Regionale groei en ontwikkeling

Het hoofddoel van de MRE-subsidie is om de economische groei en ontwikkeling in de Metropool Regio Eindhoven te bevorderen. De subsidie richt zich op het stimuleren van innovatie, het verbeteren van de infrastructuur en het versterken van de regionale economie. Dit kan door middel van het uitvoeren van bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of het ontwikkelen van een prototype. Kern is dat er moet worden samengewerkt, dat er innovatie plaatsvindt en de regionale economie in Zuidoost-Brabant wordt versterkt.

Voor: ‘aanjaagprojecten’ en ‘uitvoeringsprojecten’

De MRE-subsidie ondersteunt een breed scala aan projecten die bijdragen aan de economische groei en ontwikkeling van de regio. Dit omvat projecten in de sectoren infrastructuur, onderwijs, innovatie, en economische ontwikkeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘uitvoeringsprojecten’ (ontwikkeling van een prototype). Projecten moeten tenminste uit twee partners binnen regio Eindhoven bestaan.

Aanvragen bij Metropoolregio Eindhoven

Je kunt een aanvraag voor de MRE-subsidie indienen via de officiële website van de Metropoolregio Eindhoven. Bij de voorbereiding en het indienen van je aanvraag is Enablemi de expert om je succesvol te helpen.

Variabel bedrag obv behoeften en beschikbaarheid

De omvang van de financiering van de MRE-subsidie is afhankelijk van de aard en omvang van het project. Het exacte bedrag wordt bepaald op basis van de projectbehoeften en de beschikbare fondsen. Aanjaagprojecten kunnen tot maximaal €50.000,- gesubsidieerd worden.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Dit is een tenderregeling: hou goed rekening met de scoringscriteria waarmee de aanvraag wordt beoordeeld.

Advies krijgen? Neem contact op met Hidde