Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  350.000

 • Resterend budget

  2.000.000

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  6 juni 2023

 • Aanvragen mogelijk t/m

  12 september 2023

 • Subsidiepercentage

  35%

 • MIT R&D is een programma dat gericht is op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan.
 • Het programma heeft als doel om bedrijven te helpen bij het realiseren van baanbrekende technologische ontwikkelingen en het vergroten van hun concurrentiekracht.
 • MIT R&D is beschikbaar voor MKB-bedrijven uit Drenthe, Friesland of Groningen.

Doel: Innovatie MKB in de Noordelijke provincies

Het hoofddoel van MIT R&D is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de noordelijke provincies.

Voor: Innovatieprojecten van de kennis- en innovatieagenda

Het project dient aan te sluiten bij thematische onderwerpen uit de kennis- en innovatieagenda (KIA) van het SNN:

 • Energie & duurzaamheid
 • Gezondheid & zorg
 • Landbouw, water en voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk verdienvermogen

Verstrekt na competitieve Tender

De aanvraagprocedure voor MIT R&D verloopt via een competitieve tender, waarbij projecten worden beoordeeld op basis van hun technische innovatie, economische potentie en maatschappelijke relevantie.

De beoordeling vindt plaats door deskundigen op het gebied van innovatie en technologie. Het programma stimuleert projecten met een heldere projectopzet en een realistisch plan voor marktintroductie. Een kolfje naar de hand van Enablemi dus!

Afhankelijk van kosten en uitgaven

Het subsidiebedrag dat toegekend kan worden binnen MIT R&D varieert per project en is afhankelijk van de kosten en uitgaven die gemaakt worden.

Het beschikbare budget voor MIT R&D wordt jaarlijks vastgesteld en kan variëren.

Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Per partner kun je tussen de €25.000 en €175.000 subsidie ontvangen.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Vanwege de hoge populariteit is het belangrijk om de aanvraag op tijd in te dienen. Het budget is beperkt en de subsidie wordt toegekend op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Enablemi helpt je om het projectplan en alle formulieren goed doortimmerd en op tijd in te dienen.

Advies krijgen? Neem contact op met Dyon

In deze klantcases hebben wij de VEKI-subsidie toegepast