Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  € 20.000

 • Resterend budget

  Tijdelijk gesloten

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  9 april 2024

 • Subsidiepercentage

  40%

 • De MIT Haalbaarheid-subsidie stimuleert innovatieve haalbaarheidsprojecten van het mkb.
 • Deze regeling biedt financiële ondersteuning om de technische en economische haalbaarheid van projecten te onderzoeken.
 • De subsidie is bedoeld voor zowel start-ups als gevestigde ondernemingen in verschillende sectoren.

Doel: Stimuleren van innovatieve ontwikkeling

Het hoofddoel van de MIT Haalbaarheid is het stimuleren van innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. De subsidie richt zich op verschillende sectoren, waaronder techniek, ICT, chemie, life sciences en energie.

Het doel is om ondernemers te helpen de haalbaarheid van hun innovatieve projecten te onderzoeken en zo de stap naar verdere ontwikkeling te vergemakkelijken.

De stip op de horizon van een MIT Haalbaarheid-project is dan ook typisch een go/no-go-beslissing: het besluit om het innovatieproject al dan niet uit te voeren.

Voor: technische innovaties, nieuwe producten, processen of diensten

Je project kan zich richten op technische innovaties, nieuwe producten, processen of diensten. Elementen van een haalbaarheidsonderzoek kunnen zijn:

 • Octrooionderzoek.
 • Inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners.
 • Marktverkenning.
 • Concurrentieanalyse.

Verstrekt door SNN

De aanvraag voor de MIT Haalbaarheid verloopt via een competitieve procedure. Aanvragen worden beoordeeld op verschillende criteria, zoals de technische haalbaarheid, de economische potentie en de relevantie voor de gekozen sector. Daarnaast kijkt het SNN naar de innovativiteit en het verwachte marktpotentieel van het project.

We hebben voor verschillende klanten succesvol de MIT Haalbaarheids-subsidie aangevraagd. Hierdoor weten we hoe je aanvraag de grootste kans maakt om positief te worden beoordeeld, zodat je jouw project een kickstart kunt geven.

Afhankelijk van kosten en uitgaven

De hoogte van het bedrag voor de MIT Haalbaarheid-regeling verschilt per project en is afhankelijk van de kosten en uitgaven die je maakt. Het beschikbare budget wordt jaarlijks vastgesteld en kan steeds verschillen. In 2023 was het subsidiepercentage 40%. Aanvragen in 2023 konden maximaal €20.000 aan subsidie ontvangen. Dat betekent dat je voor dit bedrag tenminste €50.000 aan kosten moest hebben begroot.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

De MIT Haalbaarheid is een populaire regeling. Daarom is het belangrijk om de aanvraag op tijd in te dienen. Het budget is beperkt en de subsidie wordt beoordeeld op basis van tijdstip van indiening. Dus als je de aanvraag als eerste indient, wordt jouw aanvraag als eerste beoordeeld. Kom je later met je aanvraag, dan kan het zomaar zijn dat de subsidiepot leeg is.

Wij helpen je om het projectplan en alle benodigde formulieren goed doortimmerd en op tijd in te dienen.

Advies over deze regeling? Neem contact op met Hidde