Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  verschilt per regeling

 • Resterend budget

  verschilt per regeling

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  verschilt per regeling

 • Aanvragen mogelijk t/m

  verschilt per regeling

 • Subsidiepercentage

  verschilt per regeling

 • Voor projecten in de regio’s Emmen, Groningen, Groot-Rijnmond, IJmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, en Zuid-Limburg.
 • Bevordert de transitie naar een duurzamere, toekomstbestendige economie.
 • Beheerd door de regionale overheden en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend via het SNN (regio Noord), stimulus programmamanagement (regio Zuid), en Kansen voor West (regio West).
 • De financiering is afhankelijk van de omvang en de aard van het project. Subsidiebedragen lopen uiteen van €100.000 t/m €5.000.000.
 • Iedere regio heeft haar eigen subsidieregelingen. Focusgebieden die voor elke regio gelden zijn; innovatie en verduurzaming, het veranderen en versterken van de regionale economie, en het veranderen en versterken van de beroepsbevolking.
 • Meer specifiek zijn er regelingen voor; startupfondsen en -ecosystemen, digitalisering, innovatieprojecten, campus- en opleidingsinfrastructuur, menselijk kapitaal en maatschappelijk verdienvermogen, energietransitie en verduurzaming.

Doel: Versterken van regionale transitie

Het Just Transition Fund (regio Zuid, West en Noord) is bedoeld om de overgang naar een meer duurzame, toekomstbestendige economie in de betreffende regio’s te ondersteunen.

Dit wordt gedaan door het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de transitie naar een groenere, digitale en veerkrachtige economie.

Voor: ‘aanjaagprojecten’ en ‘uitvoeringsprojecten’

Projecten die in aanmerking komen voor het Just Transition Fund zijn die welke bijdragen aan de duurzame transitie van de regio’s Emmen, Groningen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Limburg.

In elke regio is samen met de provincie en gemeenten een pakket samengesteld om het JTF aan te laten sluiten op de specifieke regio.

De focus is hierbij gelegd op innovatie, verduurzaming, en het veranderen en versterken van de regionale economie en het veranderen en versterken van de beroepsbevolking.

Bij innovatie wordt gedacht aan onderzoek naaren ontwikkeling van duurzame alternatieven voor fossiele brandstof, digitalisering, en bevordering van de circulaire economie. Waar in regio Zuid wordt ingezet op biobased chemie, speelt bijvoorbeeld waterstof een belangrijke rol in Groningen.

Om de regionale economie te versterken wordt ingezet op het tot stand brengen van (duurzame) start- en scale-ups, en het realiseren van de eerste commerciële toepassing van innovatieve technologie.

Onder het versterken van de beroepsbevolking valt het creëren van kansen binnen (om)scholing van werknemers en werkzoekenden, het behouden van talent in de regio, en het ontwikkelen en toevoegen van opleidingsaanbod en opleidingsinstituten ten behoeve van de duurzame transitie.

Aanvragen bij sub-regio

Aanvragen voor het Just Transition Fund kunnen worden ingediend bij het SNN (regio Noord), Stimulus (regio Zuid), en Kansen voor West (regio West).

De sub-regio’s zijn als volgt onderverdeeld: onder Noord valt provincie Groningen en gemeente Emmen; onder Zuid vallen regio’s West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg; en onder West vallen regio’s IJmond en Groot-Rijnmond.

Zorgen dat je succesvol en binnen de deadline je aanvraag doet? Betrek de expertise van Enablemi!

Financiering afhankelijk van het project

De financiering van het Just Transition Fund is afhankelijk van de omvang en aard van het project.

Het subsidiepercentage hangt af van de aard van de activiteiten of investeringen. Dit  kan uiteenlopen van 25% tot en met 100%.

Een eventueel overig deel moeten jij en/of je projectpartners zelf kunnen dekken.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Wil jij weten welke (toekomstige) Just Transition Fund-calls bij jouw organisatie passen? Wij gaan graag met je om tafel!

Advies krijgen? Neem contact op met Jeroen