Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  500.000

 • Resterend budget

  11 à 12 miljoen

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  12 juli 2024

 • Aanvragen mogelijk t/m

  12 september 2024

 • Subsidiepercentage

  50% (MKB) 40% (grotere bedrijven)

 • Gericht op MKB’ers die zich bezighouden met R&D;
 • Ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve producten, processen of diensten;
 • Het is een gezamenlijk programma tussen EUREKA en het RVO;
 • Financiering verschilt per land en project.

Doel: innovatie mkb stimuleren

Eurostars heeft als doel om innovatie te stimuleren binnen kleine en middelgrote ondernemingen die intensief onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Het programma stelt deze ondernemingen in staat om samen te werken met partners uit andere landen, waardoor de internationale samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten wordt gestimuleerd.

Voor: bijdragen aan technologische vooruitgang, economische groei EU

Elk innovatief project dat kan leiden tot de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst komt in aanmerking voor Eurostars subsidie. Het project moet aantoonbaar bijdragen aan technologische vooruitgang en economische groei binnen de EU.

Aanvragen bij Eurostars

Aanvragen voor de Eurostars subsidie kunnen online worden ingediend via de Eurostars-website. Let op: de aanvraagprocedure omvat zowel een nationale als een Europese beoordeling. De deadlines voor het indienen van aanvragen worden regelmatig op de website aangekondigd. Met de hulp van Enablemi kom je de strenge beoordeling goed door

Variabel bedrag per land

Eurostars wordt medegefinancierd door de landen die deelnemen aan het EUREKA-programma en de Europese Unie. Het precieze subsidiebedrag verschilt per land en per project, afhankelijk van de aard en de omvang van de voorgestelde activiteiten. In Nederland is jaarlijks ruimte voor zo’n 30 projecten.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Extra belangrijk voor een Eurostars subsidie is aantoonbare ‘added value through collaboration’.

Dat betekent dat je laat zien hoe verschillende ondernemingen complementair samenwerken tijdens het project door beiden vanaf het begin hun netwerk, expertise en ervaring in te brengen.

Enablemi weer precies hoe je dit alles helder aantoont.

Advies krijgen? Neem contact op met Dyon