Skip to content

In het kort

 • Maximaal bedrag

  24.999

 • Resterend budget

  neem contact op

 • Aanvragen mogelijk vanaf

  1 februari 2023

 • Aanvragen mogelijk t/m

  31 december 2023

 • Subsidiepercentage

  50%

 • Beheerd door de Provincie Brabant.
 • De financiering varieert afhankelijk van de aard en omvang van het project.
 • Projecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van tenminste twee partners
 • Verder geldt dat projecten:
  • worden uitgevoerd in Noord-Brabant
  • zijn gericht op het versnellen van de energietransitie
  • een blijvend effect hebben op de energietransitie
  • gericht zijn op innovatie
  • een voorbeeld zijn voor anderen en gericht op het delen van lessen en resultaten middels een communicatieplan
  • zijn voorgelegd aan en akkoord bevonden door Stichting Brabant Geeft Energie
 • Aanvragen kunnen worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op de website van Provincie Brabant.

Doel: versnellen energietransitie in Noord-Brabant

Het voornaamste doel van de Brabant Geeft Energie-subsidie is het versnellen van de energietransitie, door innovatieve projecten te steunen die bijdragen aan vernieuwing of verbetering van een proces, product of dienst.

Voor: verminderen Carbon Footprint

De subsidie is gericht op het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het verminderen van de Carbon Footprint. Dan kun je denken aan het bevorderen van hernieuwbare energie, het vergroten van energie-efficiëntie, CO₂-reductie en andere groene technologieën en/of initiatieven.

 

Verstrekt door Provincie Brabant

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op de site van de Provincie Brabant. Er dient op voorhand een projectplan te worden voorgelegd aan stichting Brabant Geeft Energie. De stichting geeft feedback en brengt de kansen en risico’s van het project in kaart. Dit moet vervolgens in het definitieve projectplan worden opgenomen.

Financiering per project vastgesteld

De financiering van de Brabant Geeft Energie Subsidie hangt af van de aard en omvang van het project. Het exacte subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de projectbehoeften en de beschikbare fondsen. De maximaal aan te vragen subsidie bedraagt €24.999,-.

Over deze tekst: Om het voor jou duidelijk en leesbaar te maken hebben we de juridische tekst van de regeling herschreven. Dat brengt met zich mee dat we moeten aangeven dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Wel zo zorgvuldig.

Tip van Enablemi

Toon aan dat je project brede impact op de energietransitie heeft, dat vergroot je kans van slagen. Ga daarom duidelijk in op de kwaliteiten van de samenwerkingspartners en steunende partijen. Enablemi adviseert je!

Advies krijgen? Neem contact op met Hidde