Skip to content

Doel: een dienstverlener die voor meer impact zorgt

Upcycling met impact

Cycle-Up neemt als dienstverlener alle tijdrovende randzaken uit handen van innovatieve ondernemers. Door als spin in het web lokale ketenpartners met elkaar te verbinden, realiseert Cycle-Up upcycling met impact.

Liever upcycling dan recycling

Bij upcycling worden reststromen (lokaal) bewerkt tot volwaardige nieuwe producten. Je bespaart op de energie die bij recycling nodig zou zijn voor het verschroten van de reststromen. En je voorkomt het over grote afstanden transporteren van de vrijgekomen grondstoffen.

Bijdragen aan de circulaire economie

Recycling van grondstoffen is goed, maar upcycling is dus beter. Wanneer dat ook nog eens lokaal gebeurt, is het een schoolvoorbeeld van circulaire economie. Met als winst: minder verspilling van energie en verantwoord hergebruik van waardevolle grondstoffen. Aan dat doel wilden wij met onze expertise graag bijdragen.

Dit deed Enablemi

Cycle-Up vroeg ons om te helpen met het vinden en aanvragen van subsidie voor het creëren van upcycling-ketens. We begonnen met het aanscherpen van de businesscase en adviseerden vervolgens over samenwerking met ketenpartners uit het publieke en private domein. Nadat we het project inhoudelijke scoping hebben gegeven, hebben we een EFRO Valorisatie aangevraagd. Met succes! Tijdens de uitvoering van het project bleven we betrokken en verzorgden we de subsidieadministratie.

Bijzonder consortium

Kan een muis dansen met een olifant? In het consortium dat met onze hulp werd gesmeed wel – en ze wonnen de danswedstrijd. Binnen het consortium rondom Cycle-Up werken kleine mkb’ers samen met grote gevestigde bedrijven. En dat gaat ontzettend goed.

Jeroen Dijkstra - Enablemi

Enablemi voelt als een vriend die altijd klaarstaat om je te helpen met subsidievragen. Ze werken met passie en precisie, en de resultaten zijn elke keer weer indrukwekkend. Het is echt fijn om met zo'n betrouwbaar en effectief team samen te werken.

Jeroen Dijkstra, Oprichter Cycle-up

Het Cycle-Up-project draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

De win-win impact van Cycle-Up

De circulaire dienstverlening van het consortium rond Cycle-Up zorgt voor een win-win. Alle partijen hebben profijt en het project zorgt voor duurzame impact.

Zo worden partners logistiek volledig ontzorgd en kunnen ze opleiding en ondersteuning krijgen bij het scheiden van bruikbare reststromen. Daarnaast hebben ze met een Impact Report inzicht in water- en energiebesparingen en CO2-reductie. En uiteraard hebben ze toegang tot een grondstoffenmarktplaats om reststromen te kunnen aanbieden.

Het project zorgt voor duurzame impact omdat het innovatie stimuleert, kosten verlaagt en drempels voor upcycling wegneemt. Dit bespaart kosten en maakt de circulair ontwikkelde producten aantrekkelijk om aan te schaffen.

De gemeente Leeuwarden heeft met de Provincie Fryslân de ambitie om in 2025 tot de meest circulaire regio’s van Europa te behoren. Het project van Cycle-Up versnelt die transitie en daar heeft niet alleen Fryslân baat bij, maar de gehele planeet.

Meer weten over dit soort projecten? Vraag Hidde om advies!