Skip to content

Doel: project doorgang laten vinden na verlening, bij wijziging rollen projectpartners

NO-GIZMOS

In 2021 heeft een consortium een project opgetuigd om een deeloplossing te vinden om netcongestie te verkleinen. Dit consortium bestond uit batterijenleverancier iwell, netbeheerder Enexis, energiecoöperatie EnergieKAnsen, softwarebedrijf CGI, Hanzehogeschool Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven. Het project: NO-GIZMOS (NetOptimalisatie Grootschalige Inpassing Zon- en wind Middels Opslag en Software).

Ontlast het middenspanningsnet

Het doel van het NO-GIZMOS-project is om de druk op het middenspanningsnet (denk aan een wijktrafo) te verlagen door thuisbatterijen aan te sturen, die zich weer op het laagspanningsnet bevinden. De geplaatste batterijen worden aangestuurd door een softwareplatform dat in verbinding staat met het net van Enexis. Op basis van de situatie in het net worden de thuisbatterijen opgeladen en ontladen.

Klaar voor de start?

We hebben het project in de steigers gezet en een subsidieaanvraag voor de MOOI-regeling binnengesleept. Begin 2022 mocht het project dan ook officieel beginnen. Maar ondertussen had er zich een situatie voorgedaan waarbij de beoogde penvoerder niet meer de (personele) capaciteit had om de volledige rol van penvoerder op zich kon nemen. Dat betekent dat het voorzitterschap en projectmanagement door een andere partij moest worden ingevuld.

Lang verhaal kort: hoewel het consortium een zeer competitieve subsidie had binnengesleept, dreigde het project nog voor het was begonnen al te sneuvelen.

Dit deed Enablemi

We hebben het consortium in deze fase begeleid in het vinden van een oplossing, als een soort facilitator. Iwell wierp zich op als nieuwe penvoerder, maar had logischerwijs wel aanvullend budget nodig om die rol te kunnen vervullen. Maar het was uiteraard niet zo simpel om zomaar met budgetten te schuiven, aangezien voor verschillende partners verschillende subsidiebedragen golden en dus andere dekkingsvereisten.

Daarom hebben wij ons ingezet om een financiële oplossing te vinden met behoud van het volledige subsidiebudget en voldoende dekking. In de rol van bemiddelaar hebben we extra co-financiering kunnen vinden. Na een lang administratief proces kon het project toch nog mooi op tijd doorgang vinden, in vernieuwde vorm.

Langdurige samenwerking

Inmiddels zijn we nog steeds betrokken bij het project en regelen we de compliance. Omdat de projectpartners ieder goed hun rol pakken, loopt het project als een trein. As we speak worden de eerste batterijen geïnstalleerd!

Vincent Ruijter - Enablemi

Enablemi heeft ons bij het NO-GIZMOS project goed ondersteund. Hun expertise in compliance en projectadministratie, vooral tijdens de penvoerderswissel, was cruciaal. Hun aanpak is transparant, efficiënt en klantgericht. We waarderen hun inzet en zijn zeer tevreden met de samenwerking.

Vincent Ruijter, Medeoprichter iwell

Bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals

De win-win-impact van NO-GIZMOS

Het NO-GIZMOS-project maakt op verschillende manieren impact.

Voor de netbeheerder is dit project een mooie toevoeging aan hun arsenaal aan instrumenten dat bijdraagt aan de vermindering van de netcongestie – dat is een gigantisch probleem.

Voor iwell en CGI biedt dit project een nieuw kans als aggregator en congestie-serviceprovider. En EnergieKAnsen heeft dankzij dit project de kans dat een van hun geplande zonneweides toch eerder doorgang kan vinden.

De Hanzehogeschool en de TU/e kunnen op verschillende vlakken vernieuwend onderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld naar participatie in de energietransitie, en naar optimalisatiealgoritmen voor bedrijfsvoering van de netten die de netcapaciteit vergroot.

En het allerbelangrijkste: dit project draag bij aan de energietransitie en aan de klimaatdoelstellingen. Dat is pas win-win!