Skip to content

Doel: een multidisciplinair ecosysteem opzetten om medicijnresten in water aan te pakken

Op naar schoner drinkwater en oppervlaktewater

Europese wet- en regelgeving stelt steeds strengere eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater en drinkwater. Die kwaliteit kan flink worden beïnvloed door medicijnresten die via het riool in het oppervlaktewater terechtkomen.

Dit is een maatschappelijke uitdaging zonder een duidelijk aanwijsbare probleemeigenaar. Daarom wilde Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) een multidisciplinaire aanpak ontwikkelen met een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Gezamenlijk doel

Verschillende organisaties in Noord-Nederland willen bijdragen aan het verminderen van medicijnresten in water. Voor dit project is een consortium gebouwd, en binnen dat consortium wordt verkend wie welke rol speelt in deze opgave. Er is ruimte om met en van elkaar te leren, samen experimenten op te zetten en om kennis te delen.

Dit deed Enablemi

We hebben het gehele aanvraagproces geleid. Zo hebben we geholpen met het vormen van het consortium en het vormgeven van het project. Daarnaast hebben we het projectvoorstel opgesteld en ingediend. Ook tijdens de uitvoering van het project blijven we betrokken, doordat we de administratieve projectondersteuning verzorgen.

Mooi initiatief

Het doel van dit project past precies in ons straatje: een combinatie van healthy ageing én oog voor de natuur. Daarnaast is dit een goed voorbeeld van een project waar we van begin tot eind bij zijn betrokken.

Het project van HANNN draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

De win-win-impact van HANNN

Hoe minder medicijnresten in het riool belanden, hoe hoger de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is van levensbelang voor de diversiteit aan flora en fauna die in dit water leven.

Daarnaast zorgt schoner oppervlaktewater voor een efficiëntere zuivering van drinkwater. Dit scheelt een hoop geld voor de waterschappen.

Tenslotte: door het beleid aan te scherpen, komt er meer aandacht voor de duurzame productie van geneesmiddelen. Het leidt ook tot bewuster voorschrijfgedrag en gebruik van de medicatie. En dat betekent weer minder bijwerkingen en minder gevallen van overmedicatie.

Dit mooie project zit precies op het snijvlak van gezondheid en duurzaamheid. Een perfecte match!

Meer weten over dit soort projecten? Vraag advies aan Erik Jan.