Het begrip ‘klimaat’ omvat voor ons alle activiteiten op het gebied van circulaire bio-economie en agrifood. Hierin zien wij een overeenkomst in het creëren van een betere biodiversiteit, door duurzame kringlopen en het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Afvalstromen tot de laatste snik gebruiken. In een circulaire bio-economie is het belangrijk om kringlopen te sluiten. Grondstoffen bestaan uit meerdere componenten. Het is de uitdaging om elke component zo duurzaam mogelijk, en voor de meest waardevolle toepassing, te gebruiken. Onze opdrachtgevers realiseren zich dat dit proces de grootste kans van slagen heeft als er wordt samengewerkt met ketenpartijen.

Daarnaast is voeding een primaire levensbehoefte: we kunnen niet zonder. De productie van bijvoorbeeld gewassen of melk grijpt ook in op het klimaat. Wij zien het als onze opgave om een bijdrage te leveren aan een voedselketen die in balans is. Dit doen we samen met boeren, bedrijven, ngo’s, onderzoekers, medici, overheden en burgers.

 

De projecten die wij ontwikkelen, gaan vaak over biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en het verkrijgen van hoogwaardige componenten (uit afvalstromen). Ze hebben als doel om grote volumes aan reststromen en bijproducten uit bijvoorbeeld de kunststofindustrie zo veel mogelijk te hergebruiken.

Daarmee hebben we ook oog voor een vitale bodem. We werken mee om de bodem schoner te maken. Ook vormt de economie een belangrijke speerpunt: meerwaarde realiseren voor de boer. Creëren van een win-win-situatie, wij geloven dat kan. Het idee is om te komen tot een sterkere, innovatieve agrarische keten die wend- en weerbaar is en beter kan inspelen op de toekomst.

Klik hier om meer te weten te komen over de projecten die we binnen dit thema hebben gerealiseerd.

Uitgelichte projecten uit ons portfolio