Gezondheid is een belangrijke transitiekavel waarin wij actief zijn. De kosten in de gezondheid nemen toe en de patiënt staat lang niet altijd centraal. Vernieuwing in de zorg, op een manier dat de patiënt als een echte klant wordt bediend: dat is wat ons drijft. Meer gemak, zelfredzaamheid, meer impact en betere kwaliteit van leven zijn terugkerende thema’s.

De projecten die we organiseren, gaan veelal over de toepassing van nieuwe behandelmethoden of -technieken. Andere onderwerpen zijn personalized health, virtual reality en gezonde voeding. Samenwerking tussen verzekeraars, zorgaanbieders, innovators, consumenten en kennisinstellingen vormt een rode draad. Hier leggen we uit hoe wij binnen projecten te werk gaan.

Kennis, houding en gedragsbeïnvloeding speelt dikwijls een belangrijke rol in onze projecten. Niet zonder reden werken we intensief samen met Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.

 

Uitgelichte projecten uit ons portfolio