Wat is de WBSO?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is niet zozeer een subsidie, maar een fiscale regeling die kan zorgen voor belastingvoordeel voor ondernemers wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zoals de naam van de wet al zegt is de wet ter bevordering van speur- en ontwikkelingswerk, oftewel research & development (R&D). Door gebruik te maken van de WBSO worden bepaalde kosten die zijn gemaakt voor research en development gecompenseerd in de vorm van verlaagde loonheffing. U kunt de WBSO aanvragen als ondernemer voor de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen, programmatuur of voor het doen van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden voor de WBSO

U kunt verschillende soorten kosten opvoeren voor de WBSO, zolang ze maar 100% toerekenbaar zijn aan R&D (S&O ofwel speur- en ontwikkelingswerk) in het Nederlands). Als u uren maakt voor onderzoek, kunt u die bijvoorbeeld opvoeren als kosten voor de WBSO. Maar ook de aanschaf van een machine mag worden opgevoerd, als je de machine ook volledig inzet voor R&D. Had je de machine anders ook gekocht, bijvoorbeeld voor het verhogen van de productiecapaciteit, dan mag je kosten niet, of slechts deels opvoeren als kosten. Let er wel goed op dat de S&O-administratie goed wordt bijgehouden, waarin duidelijk wordt vermeld hoeveel tijd en geld is besteed aan S&O.

Hoogte WBSO-voordeel

De hoogte van het bedrag, in dit geval dus een korting op de loonheffing, hangt af van of wordt gekozen voor ‘forfait’ of u het bedrag laat baseren op de werkelijke kosten en uitgaven van het project. In het geval van forfait kun je per jaar voor de eerste 1.800 bestede uren € 10,- per uur op de loonheffing in mindering brengen. Voor alle uren na die 1.800 is dat € 4,- per uur. Voor de tweede optie, ‘werkelijke kosten en uitgaven’, hangt de hoogte af van de totaal af te dragen loonheffing. Uw voordeel is dan een percentage van die loonheffing. Dat percentage is voor 2022 gesteld op 32% voor de eerste € 350.000, 16% boven die grens. Stel dat er voor € 400.000 aan kosten worden opgevoerd voor de WBSO dan is de vermindering in loonheffing dan dus 32% van € 350.000 (= € 112.000) + 16% van de resterende € 50.000 (= € 8.000). Het totaal komt dan op € 120.000 aan voordeel voor u als ondernemer.

WBSO aanvragen

Wilt u hulp bij het aanvragen van de WBSO, of wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor een nieuw project? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.