Wat is de VIA-subsidie?

Voor ondernemers die willen innoveren in de drie noordelijke provincies stelt het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) de VIA-subsidie ter beschikking. Het geld van de VIA-subsidie kan door ondernemers worden ingezet voor de ontwikkeling, het aanpassen en doorontwikkelen van een prototype.

Voorwaarden voor de VIA-subsidie

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de VIA is dat het in lijn moet liggen met RIS3. RIS3 is de research en innovatiestrategie voor Noord-Nederland. In RIS3 zijn 4 zogenaamde transities benoemd. Als de innovatie die u als ondernemer wilt gaan ontwikkelen in lijn is met één of meerdere van deze transities komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie. Het gaat om de volgende transities: 1. Van een lineaire naar een circulaire economie 2. Van fossiele naar hernieuwbare energie 3. Van zorg naar (positieve) gezondheid 4. Van analoog naar digitaal Daarnaast moet het een nieuw, nog te starten project zijn dat binnen 18 maanden na de beschikking (toezegging van de subsidie) gerealiseerd wordt.

Hoogte van de bedragen binnen de VIA-subsidie

Er zijn verschillende kosten die u kunt opvoeren voor de VIA-subsidie. De kosten moeten wel vallen in één van de volgende categorieën: het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, materialen voor een prototype, loonkosten van werknemers en eigen uren en huur van apparatuur en uitrusting. De maximale subsidie die u kunt aanvragen is € 50.000 waarvan niet meer dan de helft aan loonkosten besteed mag worden (€ 35.000 in het geval van softwareontwikkeling). Werkt u in een samenwerkingsverband dan geldt het dubbele bedrag; € 100.000.

VIA-subsidie aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de VIA, bent u benieuwd of uw idee in aanmerking komt voor de VIA of wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor een nieuw project? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.