Wat is de SDE-subsidie?

Grote investeringen in duurzame energie kunnen best spannend zijn, zeker nu de energieprijzen zo in beweging zijn. Gelukkig biedt de overheid een subsidie aan om extra zekerheid te bieden. Met de SDE++-subsidie bent u als ondernemer 15 jaar lang verzekerd van stabiele inkomsten van de door uw installatie geproduceerde duurzame energie. De overheid vergoed namelijk de zogenaamde ‘onrendabele top’. Dat wil zeggen, het verschil tussen de kostprijs van de installatie en de opbrengsten.

Wie komt in aanmerking voor de SDE-subsidie?

U kunt subsidie ontvangen als bedrijf of non-profit, als u maar zelf de installatie exploiteert. Dat betekent bijvoorbeeld in het geval van zonnepanelen de stroom wordt opgewekt door pv-panelen die in uw eigendom zijn en de stroom wordt verkocht aan de energiemaatschappij vanaf een aansluiting op uw naam. Daarnaast moet uw organisatie ook actief zijn in een andere sector zoals industrie, mobiliteit, landbouw etc. Dit betekent dat u het exploiteren van bijvoorbeeld het zonnepark naast de bestaande werkzaamheden van uw organisatie doet.

Bent u een bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie dat namens lokale bewoners een zonneweide of een kleinschalig windmolenpark exploiteert dan is niet de SDE, maar de SCE-subsidie (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) van toepassing.

Welke technologieën komen in aanmerking voor SDE-subsidie?

De lijst van technologieën waarvoor SDE-subsidie aangevraagd kan worden is behoorlijk lang. De 5 hoofdcategorieën bestaan uit:

  • Hernieuwbare elektriciteit (o.a. zonne- en windenergie)
  • Hernieuwbare warmte (WKK) (o.a. biomassa en zonthermie) Hernieuwbaar gas (biogasproductie door vergisting en vergassing)
  • CO₂-arme warmte (o.a. warmtepomp en geothermie)
  • CO₂-arme productie (Afvang van CO₂ (CCS) en waterstofproductie d.m.v. elektrolyse)

Hoe kunt u de SDE-subsidie aanvragen?

Aanvragen kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier moet u dan bij de aanvraag ook de transportindicatie, haalbaarheidsstudie en de benodigde vergunningen bijvoegen. Belangrijk is om snel na de openingsdatum voor indiening de aanvraag te doen, de subsidie wordt namelijk elke ronde flink overschreven dus alleen de eerste aanvragen kunnen worden toegekend.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.