Startups staan in veel gevallen aan de basis van grote veranderingen, in welke sector dan ook. Maar de hoge mate van innovativiteit zorgt ook voor een groot risico op het niet halen van de markt. Vaak moeten er heel wat drempels overwonnen worden, naast de ontwikkeling van het product of de dienst zelf.

Zaken als het team, de wijze van financiering, gedegen marktonderzoek en goede marketing en sales bepalen voor een groot deel of een startup succesvol zal zijn. De laatste jaren zijn er enorm veel succesvolle tech-startups ontstaan. Deze trend gaat dwars door alle sectoren heen en zal ook het toekomstbeeld blijven bepalen.

Enablemi ademt innovatie. Wij hebben een passie en drive om partijen die vooroplopen met nieuwe producten en diensten, versneld naar de markt te brengen. Vanzelfsprekend spelen innovatieve startups hierin een sleutelrol.

Wij proberen hen te helpen de hobbels op de weg te overwinnen en vooral ook om goed doordacht aan dingen te beginnen. Het valideren en aanscherpen van hun businessmodel speelt hierbij een centrale rol. Dit doen wij o.a. als coach (en organisator) in een aantal bekende startup-programma’s zoals BeStart en Venture Lab Noord.

Als verbinder helpen we met het organiseren van samenwerkingsprojecten tussen bijvoorbeeld mkb- en grootbedrijven, kennisinstellingen en natuurlijk… de startup! Maar we ondersteunen ze ook bij het verkrijgen van financiering vanuit investeringstrajecten of subsidies, om de financiële fundatie voor hun bedrijf neer te zetten. We begeleiden de startups bij de gesprekken met investeerders en zorgen dat ze goed voorbereid aan de start staan en de finish halen. Ook verbinden we ze met interessante stakeholders en launching customers, die ze verder helpen met hun duurzame innovatie.