Startups staan in veel gevallen aan de basis van grote veranderingen, in welke sector dan ook. Maar de hoge mate van innovativiteit zorgt ook voor een groot risico op het niet halen van de markt. Vaak moeten er heel wat drempels overwonnen worden, naast de ontwikkeling van het product of de dienst zelf.

Samenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium met toekomstige afnemers en stakeholders, kan het verschil maken in de snelheid van marktintroductie.  De projecten die wij ontwikkelen en waarvoor wij subsidie aanvragen, dragen daar aan bij.

 

Wij helpen  startups  hobbels op de weg te overwinnen en vooral ook om goed doordacht aan dingen te beginnen. Het ontwikkelen en uitvoeren van demonstratie- en pilotprojecten speelt hierbij een centrale rol. Bedoeld om bijvoorbeeld bewijsmateriaal te leveren voor de impact van de innovatie.

Bij deze projecten is vrijwel altijd sprake van  samenwerking met bijvoorbeeld mkb- en grootbedrijven, kennisinstellingen. Voor de projecten die we ontwikkelen, regelen we ook subsidies. De subsidie dient daarbij als ambitieversneller.