We ontwikkelen projecten door deze in de steigers te zetten en partijen aan boord te trekken. Door verbinding te maken met de markt en cross-overs te realiseren, geven wij deze ideeën en concepten een duw in de rug. Met als resultaat een project waarin onze klant samenwerkt met haar (toekomstige) klanten en stakeholders.

Bij de ontwikkeling van de projecten maken we gebruik van de C-methode. Drie ingrediënten krijgen hierbij extra aandacht: Customer, Commitment en Cash.

Customer

Toekomstige of eerste klanten zijn belangrijk, omdat zij uiteindelijk als early adaptor het vliegwiel in beweging brengen. We gaan daarom actief op zoek naar hun deelname.

Commitment

Steun en betrokkenheid van anderen is ook essentieel. Denk aan overheden die over vergunningen en regelgeving gaan. Ook kennisinstellingen spelen een rol van betekenis. Met hun kennis en meetapparatuur kan bewijsmateriaal worden verkregen voor de >werking van de innovatie.

Cash

Een 3e item in onze aanpak is het organiseren van het geld. Eerst mikken we op private bijdragen. We zien het als een blijk van vertrouwen uit de markt en als een teken dat de innovatie toegevoegde waarde heeft. Als het nodig is, kijken we ook of een subsidiebijdrage mogelijk is.