Project­­ontwikkeling

Elke dag ontstaan nieuwe ideeën en innovatieconcepten, die de wereld beter maken. Samen met de klant ontwikkelen we duurzame projecten, waarin we de meerwaarde van deze ideeën demonstreren. We zetten het project in de steigers en trekken partijen aan boord. Door verbinding te maken met de markt en cross-overs te realiseren, geven wij deze ideeën en concepten een duw in de rug. Met als resultaat een project waarin onze klant samenwerkt met haar (toekomstige) klanten en stakeholders.

Project­management

De projecten die we ontwikkelen, moeten de klant helpen de stap naar de markt te verkleinen. De werkelijke impact van deze projecten valt of staat met de uitvoering. Daarom managen wij onze projecten op een resultaatgerichte en heldere manier. We zorgen dat we het overzicht houden en dat de doelstellingen worden behaald en nemen de betrokkenen mee in de voortgang. Op die manier behalen we, samen met de klant, de gewenste successen zonder het duurzame aspect uit het oog te verliezen.

Bedenken

Een goed begin is het halve werk, daarom is deze eerste fase van groot belang in de projectontwikkeling. We bedenken samen met de klant een project-outline, waarin het duurzame aspect een grote rol speelt. Het geraamte wordt gecreëerd, waarna de invulling kan beginnen.

Binnen deze fase is de toekomstige of eerste klant van belang. Zij zijn namelijk de early adaptors, die het vliegwiel in beweging brengen. Daarom zijn wij actief op zoek naar hun deelname.

Binden

Wanneer het project is goedgekeurd, begint de fase van het projectmanagement. In deze eerste fase van binden besteden wij veel aandacht aan het creëren en behouden van cohesie tussen de projectpartners.

Anders gezegd: we zorgen ervoor dat alle kikkers in de kruiwagen blijven tijdens de looptijd van het project. Zodat iedereen vanuit eigen competenties zijn steentje blijft bijdragen.

Bouwen

Daarnaast is ook de steun en betrokkenheid van andere partijen essentieel. Want alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder.

De bijdrage van overheden bevindt zich vooral in vergunningen en de regelgeving. Kennisinstellingen zorgen door middel van kennis en meetapparatuur voor bewijsmateriaal voor de werking van de innovatie. We bouwen een divers consortium dat zorgt voor een sterke fundatie aan kennis, mogelijkheden en commitment.

Beheersen

Net zo belangrijk voor het slagen van het project, is de zaken op orde hebben: de compliance van het project.

We verzorgen de administratie, vormen het projectsecretariaat en zorgen ervoor dat verantwoording wordt afgelegd aan financierders. We beheersen het administratieve gedeelte en houden controle over de benodigde documenten en cijfers. Dus eigenlijk zitten wij in de administratieve cockpit voor de helicopterview.

Beschrijven

De ontwikkeling van het project resulteert in het schrijven van een subsidieaanvraag, participatieplan en/of projectplan. Hiermee wordt het geld georganiseerd, waardoor de uitvoering van het project van start kan gaan.

We richten ons eerst op private bijdragen, want we zien dit als een blijk van vertrouwen uit de markt. Verder is dit een teken dat de innovatie daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Als het nodig is, kijken we ook of een subsidiebijdrage mogelijk is.

Betrekken

De projecten waar wij bij betrokken zijn, mogen gezien worden. Daarom communiceren we samen met de projectpartners over (tussentijdse) resultaten. We werken hierbij regelmatig samen met communicatiespecialisten.

We formuleren de boodschap en verspreiden deze via verschillende communicatiekanalen aan de juiste doelgroep. Verder doen we aan communitybuilding, waardoor de bewoners of bedrijven in het gebied actief onderdeel worden van het project.

Uitgelichte projecten uit ons portfolio