Het ontzorgen van de klanten is iets waar veel bedrijven zich mee bezig houden. Maar Vredeveld Logistic Solutions tilt het nog een niveau hoger door hier een volledig systeem voor te ontwikkelen. Via detachering is er een ervaringsdeskundige bij dit project betrokken, waarvoor een KEI-subsidie is aangevraagd.

Logistiek

Vredeveld Hoogersmilde B.V. is een logistiek bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het vervoer van bulkgoederen in silowagens en van bouwmaterialen. Over het algemeen worden logistieke bedrijven zo ingericht dat vanuit een pushstrategie gestuurd wordt op basis van assets, zoals vrachtwagens. Maar sinds enkele jaren merkt men dat klanten steeds meer ontzorgd willen worden. Daarom heeft Vredeveld besloten om zich veel meer op de totale Supply Chain ontzorging te richten, waarbij het proces van ‘order to cash’ wordt ondersteund.

KEI-subsidie

Een innovatieve en nieuwe ontwikkeling binnen deze ontzorging is het volledig uit handen nemen en optimaliseren van het gehele logistieke proces bij klanten. Hiervoor is in 2019 Vredeveld Logistics Solutions B.V. (VLS) opgericht. De uitkomsten van een onderzoekspilot naar de haalbaarheid van deze dienst waren positief. Daarom gaat men dit nu verder ontwikkelen en hiermee de markt betreden.

Omdat Vredeveld Logistics Solutions B.V. een jong bedrijf is, was er behoefte aan een ervaringsdeskundige. Hiervoor heeft zij gebruik gemaakt van de KEI-regeling ‘Detachering hooggeplaatst personeel”. Enablemi heeft de aanvraag geschreven en ingediend, met positief resultaat. Inmiddels is er een specialist gedetacheerd binnen VLS, die de benodigde kennis hiervoor kan ontwikkelen en overbrengen op de medewerkers voor de implementatiefase.

Organisatiemodel

Door middel van deze gedetacheerde ervaringsdeskundige en de hiervoor ontvangen subsidie wil VLS een organisatiemodel ontwikkelen. Hiermee kan het nieuwe services-concept met nieuwe kennis en vaardigheden doorontwikkeld en geoptimaliseerd worden. De implementatie hiervan bij het personeel is van groot belang, om met dit concept nieuwe markten aan te boren en hierop succesvol te kunnen opereren.

Op www.vredeveld.eu vind je meer informatie over dit innovatieve bedrijf.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van de KEI-regeling voor jou? Erik Jan Winter helpt je graag.