Gemak, transparantie, betere prijzen en een goede balans tussen vraag en aanbod; allemaal belangrijke factoren in een duurzame voedselketen. Met het project ‘Power to the Channel’ realiseert Uw Stadsboer B.V een win-win situatie voor de consument, de lokale boer in Zwolle en zichzelf. De ontvangen subsidie vanuit de LEADER-regeling helpt hun hierbij.

Uw Stadsboer

Uw Stadsboer B.V. is een sociaal-maatschappelijke onderneming die zijn oorsprong vindt in de familie-geschiedenis van de oprichter Remco Sluiter. Deze familie was stadsboer in Zwolle en verkocht haar producten van het eigen land. Vroeger waren de samenleving, natuur en landbouw met elkaar vergroeid. Tegenwoordig is dit, door de grotere landbouwproductie, meer van elkaar losgekomen. Uw Stadsboer B.V. wil deze verbinding weer herstellen, bewust leven makkelijker maken en een duurzame levensstijl weer dichtbij brengen.

Uitdagingen

In relatie tot deze korte, lokale en duurzame voedselketen merkte Uw Stadsboer B.V. een aantal uitdagingen op. De consument heeft namelijk behoefte aan inzicht in de herkomst van de producten in de voedselketen. Bovendien hecht zij veel waarde aan gemak, zodat ze niet naar verschillende specialisten hoeft om verse kwaliteitsproducten te verkrijgen.

Uw Stadsboer B.V. wil zich onderscheiden van de retail door dit gewenste inzicht in de voedselketen te bieden. Verder is een goede balans tussen vraag en aanbod noodzakelijk om zowel derving tegen te gaan als niet ‘nee’ te hoeven verkopen. De wens is om CO2-neutraal te produceren en de verbinding tussen stad, land en natuur terug te laten keren.

De lokale boer heeft belang bij het ontvangen van betere prijzen voor zijn product t.o.v. grootafnemers, zoals supermarkten. Bovendien wil de boer hiermee een sterkere positie in de voedselketen innemen en een betere waardering ontvangen van de samenleving.

Power to the Channel

Met het project ‘Power to the Channel’ wil Uw Stadsboer B.V een continue balans tussen vraag en aanbod creëren. Hiervoor ontwikkelt zij een werkwijze waar winst en meerwaarde ontstaan voor alle onderdelen van de lokale voedselketen. Dit doet zij door kennis over biologisch leven te delen en zich in te zetten als korte ketenplatform, samen met lokale boeren.

Enablemi

Het project ‘Power to the Channel’ is door Enablemi ontwikkeld volgens het stramien dat elders is beschreven. Het maakt project is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek dat wij hebben uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tevens een businessmodel opgeleverd, waaruit bleek op welke wijze Uw Stadsboer B.V. waarde kon creëren en behouden voor haar klanten. Om uitvoering te kunnen geven aan het businessmodel,heeft Enablemi het project ‘Power to the Channel’ ontwikkeld. Als klap op de vuurpijl hebben we een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Momenteel voeren wij de compliance-werkzaamheden, zoals voortgangsrapportages, uit voor dit project.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten op www.uwstadsboer.nl

Ben je benieuwd of de LEADER ook voor jou mogelijk is? Neem dan contact op met Erik Jan Winter.