Het bedrijfsproces nog slimmer en schoner inrichten: dat is wat Spark Holland B.V. gaat doen door middel van PLM (Product Lifecycle Management). Door dit systeem realiseert zij volledige controle over het product tijdens alle processen en fases die het doorloopt. Voor deze verbetering en verduurzaming heeft Spark subsidie ontvangen vanuit de regeling ‘Slimme Demonstratie-fabrieken’ van de Provincie Drenthe.

Spark Holland B.V.

Spark Holland B.V. is een wereldwijd vooraanstaande ontwikkelaar, producent en leverancier van hoogwaardige en innovatieve meet- en bewerkingsapparatuur voor de life science-, milieu- en food & beverage sector. De systemen worden onder andere gebruikt in laboratoria bij het doen van geneesmiddelenonderzoek. Door proactief feedback van gebruikers te verzamelen over veelvoorkomende problemen in het lab, kunnen de producten kwalitatief worden doorontwikkeld.

Daarnaast Spark Holland gebruik maken van PLM. Hierbij wordt alle vastgelegde informatie uithet productieproces verwerkt tot data, voor een betere herleidbaarheid en zichtbaarheid. Doordat men de data uit het systeem gemakkelijker kan analyseren, ontstaat er meer inzicht in en verbetering van de processen en producten.

Slimmer proces

Het bedrijfsproces wordt slimmer en schoner. Spark Holland kan verbeteringen en veranderingen in een deelproces namelijk meteen in de overige processen doorvoeren. Door directe verbinding tussen processen wordt de productie flexibeler en neemt de foutgevoeligheid af. Alles bij elkaar zorgt het PLM-systeem voor een proces zonder vertragingen, onduidelijkheden en ruimte voor interpretatie. Ook kunnen er geen zaken meer worden vergeten of over het hoofd worden gezien.

Schoner proces

Het productieproces wordt daarnaast ook efficiënter, en daarmee schoner. Er ontstaat namelijk winst op het gebied van tijd, uitval, afval en energieverbruik. Alles staat immers met elkaar in verbinding en heeft directe gevolgen en acties voor elke schakel in het productieproces. Met deze flexibiliteit kan het voorraadniveau omlaag. Door het preventief delen van informatie via software over mogelijke problemen via het PLM-systeem, kan Spark Holland hierop anticiperen vanuit de fabriek. Bovendien geeft inzicht in de levensduur van onderdelen en producten de mogelijkheid om hergebruik ervan te kunnen achterhalen.

Demonstratie

Door het PLM-systeem kan Spark Holland grote stappen gaan maken op het gebied van duurzaam-heid en circulariteit. Samen met de lokale MKB’ers en kennisinstellingen wordt een betere ketenintegratie mogelijk, door het delen van kennis en informatie over de gevolgen van het PLM-systeem. Zo kunnen door middel van slimme technologieën voordelen gecreëerd worden ten aanzien van kosten, kwaliteit en duurzaamheid. Verder komt het demonstratie-aspect tot uiting door verschillende publicaties en rondleidingen en open dagen in de fabriek.

Teamwork

Voor deze mooie innovatie heeft Enablemi de aanvraag mogen doen voor de regeling ‘Slimme Demonstratiefabrieken’. Samen met Spark Holland hebben we het project tot een projectplan verwerkt.

Dit project is hèt voorbeeld van het teamwork binnen Enablemi. In de korte periode van twee weken is deze omvangrijke aanvraag geschreven en ingediend. De zes collega’s uit het projectteam hebben elk een onderdeel geschreven. Maar door korte lijnen in communicatie werd de samenhang gewaarborgd, waaruit een duidelijk en inhoudelijk sterk projectplan is ontstaan. Naast intern waren er ook met Spark Holland korte lijnen in de communicatie, waardoor het proces geen vertraging opliep.

Kijk voor meer informatie over dit innovatieve bedrijf op www.sparkholland.com

Heb jij een maakbedrijf en wil jij jouw productieproces nog slimmer en duurzamer maken? Erik Jan Winter vertelt je graag meer over de regeling ‘Slimme Demonstratiefabrieken’.