Overgaan van aardgas naar duurzaam groengas op een lokale manier, dat is het doel van de proeftuin ‘Schoolkring Ansen Aardgasvrij’. Gemeente De Wolden en energieKansen werken samen met bewoners en andere partijen om hun dorp te verduurzamen. Lokaal profiteren door lagere energiekosten en een boost voor de lokale economie via het toerisme; allemaal door lokale consumptie en lokale productie.

Subsidie

In oktober 2020 is Ansen door Programma Aardgasvrije Wijken geselecteerd als één van de 19 proeftuinen uit de tweede selectieronde. Hiermee heeft gemeente De Wolden bijna €2,4 miljoen gekregen om Ansen aardgasvrij te maken. De kennis die wordt opgedaan binnen PAW, wordt gebruik om andere wijken aardgasvrij te maken. Zo wordt er bijgedragen aan het belangrijkste doel van het klimaatakkoord: het verminderen van de CO2– uitstoot.

Lokaal

Gemeente De Wolden heeft de ambitie om in 2030 het fossiele aardgas volledig te hebben vervangen voor duurzaam geproduceerd groengas. Dit groengas op basis van biomassa vormt in combinatie met elektrificatie met warmtepompen het uitgangspunt voor de transitie binnen deze proeftuin. Hierbij ligt de nadruk op lokaliteit. Dit komt ook terug in de doelstelling van energieKansen (eKa), de actieve energiecoöperatie in Ansen. Zij wil in 2030 een CO2-negatief dorp hebben gecreëerd waarbij de nadruk ligt op lokaal consumeren, lokaal produceren en lokaal profiteren.

Gasbesparing

Eerst zullen de eigenaren van de 250 woningen en 32 utiliteitsgebouwen bijna 50% besparen op hun aardgasverbruik. Hiervoor wordt een slim hybride warmtepompsysteem gebruikt, wat de bewoners direct geldelijk voordeel oplevert. Dit systeem bestaat uit een warmtepomp met innovatieve optimizer, kierdichting en individuele en/of collectieve zon-PV en windmolen.

Groengas

Het groengas wordt geproduceerd door mest te verwerken in een centrale faciliteit voor vergisting en groengasopwerking. Verder wordt mest verwerkt in ‘baby’-vergisters op boerderijen. Zij produceren hierin ruw biogas, dat wordt getransporteerd naar een centrale groengasopwerking. Deze combinatie van een centrale vergister met ‘baby’-varianten kan een doorbraak betekenen in de businesscase voor vergisting op kleine schaal.

Participatie

Binnen een proeftuin is de steun en deelname van bewoners essentieel voor het slagen. De basis hiervoor is al gelegd doordat de bewoners dit project hebben geïnitieerd via de energiecoöperatie. Verder wil men o.a. een community-platform realiseren en een communicatiestrategie ontwikkelen die past bij de doelgroep in Ansen. Hierin speelt de positieve invloed van het project op het toerisme in Ansen een grote rol.

Toerisme

De proeftuin in Ansen kan een voorbeeld worden voor verduurzaming in het toerisme. Ansen is namelijk een brinkdorp met een toeristisch karakter. De lokale economie kan worden verrijkt door de gasbesparing en de overstap naar groengas. Klimaatbewuste toeristen wordt aangetrokken door de kwaliteitsverbetering van de accommodaties.

Enablemi

Enablemi heeft bij deze proeftuinaanvraag samengewerkt met onder andere Invent B.V., Aztec Green Emerald B.V. en gemeente De Wolden. Hierbij hebben wij een rol gespeeld in zowel de projectontwikkeling met een focus op de bespaarmaatregelen en bewoners-communicatie en -participatie. Daarnaast hebben we de financiële businesscase van de duurzame opwek doorgerekend. Dit alles is door ons in een uitvoeringsplan en projectplan voor de subsidieaanvraag opgetekend. Deze aanvraag heeft gescoord.

Mede via ons bestaande netwerk hebben we een consortium van aanbieders (energietechniek) en andere partners gebouwd. Ook heeft Enablemi haar kwaliteiten kunnen gebruiken bij het opstellen van de overall projectbegroting, de risicomatrix en een regie- en organisatieplan.

Wil je meer weten over deze proeftuin of het Programma Aardgasvrije Wijken? Kijk op www.aardgasvrijewijken.nl of neem contact op met Jeroen Musch.