Samen met voldoende beweging en een gezond voedingspatroon wordt gezonde nachtrust vaak genoemd als een factor voor een gelukkig en gezond leven. Om voldoende uren slaap van goede kwaliteit te kunnen pakken moet je wel iets doen. Met het project ‘Sleep in Synch’ heeft Chrono@work onderzoek gedaan naar een systeem dat synchroon slapen met de tijden van je eigen biologische klok stimuleert. Hiervoor heeft zij een MIT-subsidie ontvangen.

Slaapexperts

Chrono@work is een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die samenwerkt met verschillende expertisegroepen. De medewerkers beschikken over veel kennis van 24-uursritmiek van mensen, slaapregulatie en ploegendienst, en over hun rol in gezondheid, functioneren en veiligheid. Chrono@work geeft adviezen en verzorgt onderwijs. Daarnaast voert zij in opdracht onderzoeksprojecten uit, net als laboratoriumbepalingen van relevante biomarkers. Door de aanwezige kennis over de biologische klok en slaap ontstond het idee voor het Sleep in Synch-systeem.

Biologische klok

Ondanks dat Nederlanders gemiddeld een redelijk aantal uren slapen, klaagt ongeveer 25% van de volwassenen over een slechte slaapkwaliteit. Optimale slaap en optimaal functioneren overdag kan alleen worden bereikt als geslapen wordt op de door de biologische klok bepaalde optimale tijd.

Door individuele verschillen in de biologische klok is de één meer een ochtendmens en de ander meer een avondmens. Bovendien speelt de blootstelling aan licht op verkeerde tijdstippen een grote rol bij ieders optimale tijd om te slapen. Door in synch te slapen met je biologische klok, gaat de kwaliteit van je slaap omhoog, is je stemming beter en presteer je overdag optimaal. Op lange termijn verlaagt het zelfs het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en hersenziektes.

Sensorsysteem

Chrono@work heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een flexibel in te zetten, gebruiks-vriendelijk sensorsysteem, genaamd “Sleep in Synch” Dit systeem zal worden gecombineerd met een app en meet de rust-activiteitsritme en de blootstelling aan licht. Door de app wordt de opgeslagen data op een gebruiksvriendelijke manier getoond. Hiermee wordt de tijd van jouw biologische klok geschat en ontdek je jouw optimale tijd om te slapen. Het grote voordeel van dit systeem is het advies op maat, voor jou als individuele gebruiker.

Om dit haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren, heeft Enablemi voor Chrono@work een MIT-subsidie ingediend. Na beschikking hebben wij in het vaststellingsverzoek ondersteund, waardoor het subsidieproject positief is afgerond.

Wil jij meer weten over de kennis en activiteiten van Chrono@Work? Kijk dan op https://www.chronoatwork.com/?lang=nl

Mocht jij de haalbaarheid van een nieuw project of een nieuwe dienst willen onderzoeken, dan kijkt Kevin Verlinden graag met je naar de mogelijkheden voor jou.