Na maanden van online contact en online werksessies vond afgelopen maandag de eerste fysieke werksessie van BeStart plaats. De start-ups kwamen op 1,5 meter afstand samen op Ecopark De Wierde van Omrin om te leren, te sparren en inspiratie op te doen. Na de workshop ‘Financing your startup’ van Anne Been stond de middag in het teken van een peer-to-peersessie onder begeleiding van Erik Matien.

Bedankt voor de geslaagde dag en succes met het toepassen van de nieuwe kennis!