De postcoderoosregeling wordt omgevormd van een wankele fiscale regeling naar een stabiele subsidieregeling. Om meer initiatiefnemers aan te moedigen nieuwe projecten te starten, wordt de subsidie verhoogd naar 12,1 (groot) en 14,6 (klein) eurocent per kilowattuur.

De nieuwe postcoderoossubsidie werd eerder dit jaar vastgesteld op 10,6 eurocent per kWh. Voor projecten op een kleinverbruikersaansluiting is dit nu verhoogd met 38% naar 14,6 eurocent per kWh. Op een grootverbruikersaansluiting wordt de subsidie verhoogd met 14% naar 12,6 eurocent per kWh.

Deze stap naar een subsidie is nodig om de PV-projecten zekerheid te geven in de toekomst. Het Klimaatakkoord vermeldt dat de elektriciteitsbelasting langzaam wordt afgebouwd. Juist het belastingvoordeel is het belangrijkste onderdeel van de postcoderoosregeling. Projecten die hier gebruik van maken, komen dus langzaam onder druk te staan. Mede daarom verandert de postcoderoosregeling vanaf 1 januari 2021 van een fiscale regeling naar een subsidie. Deze subsidievorm zal er ook voor zorgen dat er meer grip komt op de financiële steun van de projecten.

In 2021 komt er €37 miljoen beschikbaar voor PV-projecten. Ook nieuwsgierig hoe uw energiecoöperatie of Vereniging van Eigenaren een PV-project in gang kan zetten en toegang kan krijgen tot deze subsidie? Neem dan contact op met Paul Noteboom.